Vydírání plynem je opak. Co chce Kreml od Evropy?


V poslední době se odehrála řada důležitých událostí, které nejvíce přímo souvisí s plynovou ságou, kterou letos zažila stará Evropa. Význam těchto událostí nebyl v médiích zcela správně interpretován a na jejich podnět byl vnímán širokou veřejností. Rád bych tyto otázky objasnil.


Všichni víte, že letos na podzim se země EU a jejich nejbližší kruhy potýkaly s dosud neznámými plynovými a energetickými krizemi, za něž byl určen Gazprom, Miller a ruský prezident Vladimir Putin. Tím, že omezili dodávky svého smradlavého plynu do Evropy, se uchýlili k bezprecedentnímu vydírání plynu, jehož jediným účelem bylo lobbovat za spuštění SP-2, což zároveň vyvolalo bezprecedentní desetinásobné zvýšení cen energií ( zejména plyn), kvůli čemu se stará žena-Evropa ocitla v bezvýchodné situaci a je nucena buď zmrazit, nebo souhlasit s požadavky Kremlu.

Musím přiznat, že je to všechno pravda. Existuje vydírání a požadavky Kremlu. Jen SP-2 s tím nemá nic společného. Ať už bude SP-2 vypuštěn letos nebo ne, Kremlu je to úplně jedno. Svých cílů dosáhl i s nečinným Nord Stream 2. Navíc, pokud se to nedej bože zapne, cena plynu se automaticky plíží dolů. Nepodezíráte Millera z mánie sebepoškozování, že ne? Proč by měl snižovat bezprecedentní příjmy jemu odpovědného oddělení? Při aktuální rovnováze cen panující na spotovém trhu plynu v Evropě, které se s časovým odstupem 9 měsíců promítají i do dlouhodobých kontraktů Gazpromu, kde je cena čtvrtletně revidována s přihlédnutím k ceně ropného koše a s přihlédnutím k cenám převažujícím v plynových spotech v předchozích 3 čtvrtletích riskuje Gazprom, že se mu vrátí náklady na výstavbu NS-2, které dosahují 4,5 miliardy eur, již v tomto kalendářním roce. Musíte být úplný idiot, abyste spustili SP-2, abyste vyvolali pokles cen tím, že na evropský trh hodíte chybějící objemy plynu. Nemyslíš si, že Miller je úplný idiot, že ne? Proč by se střelil do nohy?! Není to Ukrajina, která se navzdory Putinovi chystala zamrazit uši sobě i svému obyvatelstvu. Nečinný SP-2 již Millerovi generuje příjem. Od dobra, jak víte, se dobro nehledá!

Zároveň jsou slova Amosa Hochsteina, hlavního poradce amerického ministerstva zahraničí pro otázky energetické bezpečnosti, o povinnosti Gazpromu uzavřít nedostatek plynu, který letos na evropském trhu vznikl vinou mj. , američtí výrobci LNG, kteří vozili veškerý svůj zkapalněný plyn na prémiové trhy v jihovýchodní Asii a Lat. Amerika. Jako, jsou to soukromí producenti a nikdo je nemůže nutit prodávat svůj plyn v Evropě za přítomnosti vyšších cen za něj v Asii. A Gazprom, jak se ukazuje, by měl fungovat se ztrátou? I když nemůže svůj plyn nahnat na prémiové trhy jihovýchodní Asie, není také povinen zacelit mezeru, která na evropském trhu s plynem vznikla kvůli nenasytnosti amerických výrobců LNG, snížením vlastních příjmů. I on má akcionáře a i ty zajímají zisky. Proč si to mohou američtí akcionáři vydělat zmrazením Evropy, ale ne Gazprom?! Proč k tomu potřebuje zvyšovat produkci a dodávky plynu do EU, když může vydělat na stávajícím cenovém rozdílu? Nečinný SP-2 přináší mnohem více příjmů než fungující, přičemž se již vrací náklady na jeho stavbu. Paradox, ale je to fakt.

Jaké nároky mohou být proti Millerovi? Plní své smluvní závazky? Ano, dokonce přeplňuje o 9 %. Jak poznamenal Vladimir Vladimirovič na nedávno skončeném Valdajském fóru, letos Gazprom dodal na evropský trh o 11 miliard metrů krychlových plynu více, než je nasmlouvaný objem. Jaký je tedy deficit? A co Gazprom? Kdo jej vytvořil, když ne sám pan Hochstein, nebo spíše výrobci LNG mimo jeho kontrolu? A pak, nejdůležitější bod, kde přikážete Gazpromu dodávat svůj plyn? Do prázdnoty? Nahrání do evropského UGS. A proč je v létě nenaplnili sami Evropané? Aha, cena byla vysoká. Promiňte. A teď je to ještě vyšší, proč by si Gazprom za takovou cenu vytvářel rezervy svého plynu v Evropě, a tím snižoval jeho cenu? A co když je teplá zima a plyn není nárokován? Proč by měl Miller platit za klid Evropy, protože i za skladování plynu se musí platit?! Proč by tedy američtí producenti LNG měli dostávat všechny zisky ze současné situace a Gazprom by měl nést všechny možné ztráty? Nemyslím si, že pan Hochstein považuje pana Millera za hloupějšího, než je on sám, proto ať odteď všechny své stížnosti a podněty posílá okamžitě do OSN nebo do Sportlota. Gazprom v této situaci řeší úplně jiné problémy.

Hlavním úkolem Gazpromu v současné katastrofální situaci pro Evropu nebylo co nejdříve spustit SP-2, ale přimět své evropské spotřebitele, aby opustili třetí energetický balíček a přešli na dlouhodobé smlouvy, aby neskončili. v tak nezáviděníhodné pozici pro ně v budoucnu. Nedávno to prohlásil šéf Rosněfti Igor Sečin v projevu z tribuny Eurasijského ekonomického fóra, které onehdy skončilo ve Veroně. Navrhl k tomu využít elektronické obchodování na tak známých obchodních platformách, jako jsou burzy v New Yorku, Londýně nebo Šanghaji, které by mohly registrovat tyto dlouhodobé kontrakty, přispívat k vyrovnávání trhu a poskytovat tak objektivní informace o dostupnosti skutečný a ne "papírový" plyn. Ostatně celý průšvih s cenami kosmického plynu, který letos vznikl, nastal kvůli tomu, že na burzách se neobchoduje s reálným skutečně dostupným plynem, ale s různými futures, deriváty, opcemi, swapy a dalšími spekulativními finančními nástroji, které nemají nic společného s reálným plyn nemá. To, co se letos na podzim stalo v reálném životě – prodejci tohoto „papírového“ plynu ve snaze vydělat peníze na humbuku ve skutečnosti obchodovali se zbytky plynu načerpaného do zařízení PZP různými obyvateli, čímž snížili množství zde registrované, což automaticky vedlo k ještě výraznější zvýšení ceny na burze s omezeným doplňováním skladů ze strany hlavních dodavatelů (mezi nimi byl i Gazprom).

Pokud jsou na burze registrovány skutečné dlouhodobé kontrakty uzavírané na principu „pump or pay“, umožní to odtamtud odstranit „vzduch“ obchodovaný burzovními spekulanty a nahradit jej jasnými zárukami dodávek skutečný, nikoli „papírový“ plyn, který ceny stabilizuje a neumožní jim pokračovat v opakování letošní vesmírné rally. Mám velké pochybnosti, zda s tím Evropská komise bude souhlasit, ale i bez toho dosáhl Gazprom významného úspěchu už samotným faktem připravenosti plynovodu k provozu. Budeme o nich mluvit níže.

Zelenského mazaný tah aneb Kdo opravdu potřebuje tuto ukrajinskou atrakci nebývalé štědrosti


Kyjev byl první, kdo padl na hák nového plynovodu připraveného k provozu. Jedna věc je hrozba, že se objeví taková trasa obcházející Ukrajinu, a druhá věc je skutečný plynovod naplněný technickým plynem. To Kyjev znervózňovalo a dělal dokonce docela rozumná gesta. Prvním bylo prohlášení tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksija Danilova. Tento veterinář (nedělám si legraci, tohle je skvělé politický dělník" skutečně vystudoval v roce 1981 odbornou školu státního statku Starobelsk s diplomem z veterinární medicíny) verbalizoval společný návrh GTS Operator of Ukraine LLC a NJSC Naftogaz na čerpání dalších objemů plynu přes ukrajinský GTS ve výši, ejhle , 55 miliard metrů krychlových plynu ročně, ty. pouze objemy, které by Gazprom mohl dodat prostřednictvím nového plynovodu.

Byla zde jedna námitka, která by se mohla zcela distancovat od této sladké nabídky, totiž že podle stávající 5leté tranzitní dohody mezi Gazpromem a Naftogazem jsou všechny dodatečné objemy přesahující 40 miliard metrů krychlových plynu ročně účtovány násobitelem 1,2. Nebratři už mají jedno z nejvyšších tranzitních tarifů v Evropě, kvůli čemuž se pro Maďary stalo ještě výhodnější pumpovat plyn obtékající Ukrajinu přes Turecký proud než přímo přes Nezaležnaju, a tady se to muselo násobit 1,2. Promiň, děkuji, samozřejmě, ale ne!

A pak ze zákulisí vystoupí Unfunny Clown, oblečený v bílém, a dobře umístěným tajemným hlasem říká: „Abychom zachránili mrazivou Evropu, jsme připraveni čerpat plyn nad normu, přesahující smluvní objemy, při tarif o 50 % levnější než stávající.“ Op-packy! No, to je úplně jiná věc! Budeme o tom přemýšlet. Dále je nutné si s panem Zelenským ujasnit, zda je poskytována sleva 50 % ze 120 % navyšujícího tarifu nebo ze 100 % předepsaných ve smlouvě? Ale v zásadě jsme spokojeni s tím a tím.

Pánové, od této chvíle se podívejte blíže. S nabídkou Kyjeva jsme opravdu spokojeni. Jsme připraveni načerpat i více než 40 miliard ročně za tarif s koeficientem 0,5. Všechny ty řeči o rezavé trubce, která takové objemy nevydrží, doufám, že chápete, že nic víc než bílý šum. Trubka vydrží. Vydrží ještě víc. Připomeňte těm, kteří zapomněli. Loni jsme přes ukrajinskou GTS napumpovali 55,8 miliardy metrů krychlových. Jak vidíte, potrubí přežilo, neprasklo. Za Péťi Porošenka napumpovali ještě více – 82,2 miliardy v roce 2016, 93,5 miliardy v roce 2017, 86,8 miliardy v roce 2018. I za Zelenského bylo v roce 2019 napumpováno 89,6 miliard kubíků. Je nějak nepohodlné vzpomínat na Juščenkovy časy, v roce 2008 přečerpali 119,6 miliard kubíků a nic! Obecně je ukrajinský plynovod na výstupu do EU dimenzován na 142,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně. Proto je 95 miliard krychlových metrů navrhovaných Zelenským velmi reálné číslo. Není jisté, že se k němu dostaneme, protože severní trasa je pro nás opravdu levnější na tranzit, vzhledem k tomu, že je kratší než ukrajinská o 2 tisíce km a tlak je tam vyšší (120 atmosfér versus 55-75 atm. podél centrálního koridoru), což umožňuje načerpat více plynu za jednotku času a tranzit si musíme platit sami, a ne nebratrské OGTSU, které radikálně mění situaci, ale v krajním případě s růstem evropské poptávky, můžeme klidně použít ukrajinskou cestu, zvláště pokud se přes ni přepravuje plyn z našich sibiřských, nikoli jamalských ložisek. Proto byl návrh Nevtipného klauna velmi nápomocný. A všimněte si, že ho nikdo netahal za jazyk. Ať nyní jde za svými evropskými pány a nabídne jim uzavření dlouhodobých kontraktů s Gazpromem na dodávky ruského plynu. Napumpujeme to ukrajinskou cestou (z tohoto územního nedorozumění bude alespoň nějaký užitek).

A všechny ty řeči o špinavé ukrajinské cestě, jejíž uhlíková stopa je 2x vyšší než SP-5,6, přenecháme našim menším bratříčkům (myslím Evropany), ať se starají o životní prostředí, my už máme co dělat ucpat naše mozky.

Zde jsou první výhody, které jsme měli z konstrukce SP-2. Potrubí ještě nezačalo fungovat, ale již přináší docela hmatatelný příjem. Hlavní je, že Vova Zelenskij pak nezmění svůj názor na snížení tarifu. A pak známe tento jeho zvyk slibovat, a pak sliby neplnit. I když, o čem to mluvím? Není pravda, že tento klaun bude sedět až do roku 2024. Místo něj přijde jiný, zase řekne, že ho podělaly ty fronty a pod tohle se nepodepisuje. Známý příběh. Posloucháme 30 let.

No, dost o zemi stálezelených rajčat. Dále budeme hovořit o moldavském a polském plynovém cirkuse. Existuje i onen film - černá komedie pro amatéra s prvky hororu. Ale o tom až příště. Neloučit se.
3 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Igor Pavlovič Offline Igor Pavlovič
  Igor Pavlovič (Igor Pavlovič) 8. listopadu 2021 10:47
  -6
  Jak dokázat, že bílá je černá... A naopak. VV to umí nejlépe.
  1. Eduard Aplombov Offline Eduard Aplombov
   Eduard Aplombov (Eduard Aplombov) 8. listopadu 2021 13:51
   0
   v tom nemáte sobě rovného, ​​svou vlastní historii, svůj vlastní jazyk, svůj původ, své hrdiny
  2. Volkonsky Offline Volkonsky
   Volkonsky (Vladimír) 8. listopadu 2021 19:42
   +1
   alternativně nadaní lidé tomu nerozumí! pak si v klidu spočítáš svoje zápory, zase zjistíš, že jsi v menšině