Chamtivý platí za plyn dvakrát. Poláci se mají od Moldavanů co učit


Další země kromě Ukrajiny (mluvili jsme o Ukrajině dříve), který byl příznivě ovlivněn vznikem Nord Stream 2, se ukázalo být Moldavsko. Je třeba říci, že v budoucnu se obecně může stát příkladem pro ostatní, jak vést jednání o plynu s Gazpromem. I když se zprvu zdálo, že Kišiněv dělá vše pro to, aby je narušil a odhalil Gazprom celému světu jako pijavice, která se snaží zmrazit moldavský lid.


Moldavský volný cirkus


Historie těchto událostí je následující. Dne 30. září vypršela dlouhodobá smlouva z roku 2008 na dodávky ruského plynu do Moldavska. Celou tu dobu dostávala ruský plyn za cenu 158 $/tisíc barelů. kostky. Zároveň za tuto dobu jeho provozovatel nashromáždil dluh vůči Gazpromu ve výši více než 400 milionů dolarů, který v tuto chvíli po zohlednění sankcí dosáhl již 709 milionů. Navíc se jedná výhradně o moldavský dluh, Podněstersko dluží Gazpromu obecně 10x více – více než 7 mld. Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že z 3 miliard kubických metrů plynu spotřebovaných Moldavskem ročně připadá na Kišiněv pouze 1 miliarda, zbývající 2,1 miliardy bere Tiraspol . Gazprom nepožaduje splacení dluhů Tiraspolu, žádá, zaplaťte alespoň svých 709 milionů.Takže se staly kamenem úrazu. Kišiněv dluh neuznává. No, pak mě omluvte, žádné peníze - žádný plyn, uvidíme se u soudu, řekl Gazprom.

Poté Kišiněv čelil skutečnému problému nedostatku plynu jako takovému a požádal o minimálně měsíční odklad. Miller, laskavá duše, mu vyšel vstříc a prodloužil smlouvu o další měsíc (do 1. listopadu), přičemž cena byla stanovena na 790 $ / tisíc. kubických metrů, což je, jak vidíte, při současných cenách v Evropě stále boží (na burze se v té době pohybovala kolem 1150 $). Proč Kišiněv, který věděl o vypršení smlouvy v září, nezahájil jednání předem, nevím. Stejně nekompetentně ale zlikvidoval i daný měsíc oddechu. Prezidentka země Maia Sanduová z jednání obecně odstoupila s tím, že není královskou záležitostí nakupovat plyn. Premiérka Natalia Gavrilitsa také. Do Moskvy byli vysláni k jednání dva druhořadí vicepremiéři. Cena 790 dolarů nabízená Gazpromem jim kategoricky nevyhovovala, o dluzích Moldovagazu také nehodlali diskutovat. Otázka visela. Moskva přitom nemá politický nevznesl žádné požadavky, šlo pouze o nastřádaný dluh 709 milionů a způsob jeho obsluhy (Gazprom nabídl restrukturalizaci dluhu a 3letý splátkový kalendář na jeho splacení). Ale zdá se, že takové otázky byly nad úrovní kompetence moldavských vyjednavačů vyslaných do Moskvy. Otázka znovu zavěsila.

Kišiněv mezitím horečně hledal plyn na zahraničních trzích (do té doby byl jeho jediným a jedinečným dodavatelem Gazprom) a nenašel. Došlo to tak daleko, že od polské ropné a plynárenské společnosti PGNiG, nizozemského Vitolu a švýcarské DXT Commodities (poslední dva, obecně zprostředkovatelé spekulanti) koupil od každého 1 milion kubíků plynu za cenu 1050 na 1150 dolarů / tisíc metrů krychlových. Už nic neříkám, že jim tyto objemy stačily na cca 25-26 hodin provozu jejich tepelných elektráren. Proč se jim ale nelíbila cena 790 dolarů? Už to zavání očividným sebepoškozováním. Poté byl 22. října v Moldavsku vyhlášen výjimečný stav a ona se obrátila s prosbou o pomoc na Ukrajinu, nejbohatší zemi Evropy, která si od ní půjčila dalších 15 milionů kubíků plynu (zadlužená, s povinností zaplatit zpět ne v penězích, ale v plynu v únoru příštího roku) - tento objem jim stačil na dalších 5 dní provozu tepelné elektrárny, po kterých se úroveň kompromisu moldavských vyjednavačů vážně zvýšila.

Výsledkem byl 29. října v Petrohradě podepsání nového pětiletého kontraktu na dodávky ruského plynu do Moldavska za cenový vzorec, který vyhovuje oběma stranám. Podle ní od 5. listopadu začal Kišiněv dostávat ruský plyn za cenu 1 dolarů za tisíc metrů krychlových. kostky. Cena podle smlouvy bude čtvrtletně revidována, přičemž se zohlední náklady na ropný koš (450 % ceny) a náklady na plyn na burze (dalších 30 % ceny) za předchozí 70 čtvrtletí. Kišiněv má všechny důvody se domnívat, že tato cena bude pouze klesat (a to se stane se spuštěním NSP-3). Z moldavské strany dohodu podepsali místopředseda vlády Andrej Spinu a šéf Moldavgaz Vadim Cheban a z ruské strany předseda představenstva PJSC Gazprom Alexej Miller. Pokud jde o dluh Moldavagazu, jeho nezávislý audit bude proveden v roce 2.

Na základě tohoto auditu bude stanovena výše a budeme mít nová jednání o způsobu a načasování úhrady tohoto dluhu. Pro občany a podnikatele je důležité, že od 1. listopadu máme zajištěné dodávky plynu v dostatečném množství za cenu minimálně poloviční oproti současné tržní ceně. Podniky se nezastaví a v domech bude více tepla

- moldavská služba Radio Liberty (organizace uznaná jako zahraniční agent v Ruské federaci) cituje místopředsedu vlády.

Tím byla moldavská plynová krize úspěšně vyřešena. Gazprom přitom demonstroval „nulovou politiku“, šlo výhradně o byznys, i když Kišiněv se jako štít skrýval za Podněstří, kam nelze plyn dodávat jinak: ani přes Ukrajinu, ani přes Moldavsko. Pozoruhodná je přitom reakce ukrajinských nebratrů, kteří celému světu demonstrují míru své neznalosti a neschopnosti, respektive míru poškození mozku (nebo co mají místo něj) kyselým odpadem z místní média mi s modrým okem vyprávěla, jak Sandu nasadil do zadku Gazprom, nakupoval plyn od Evropanů a donutil Millera podepsat smlouvu za pro něj nevýhodných podmínek, aby neztratil pro sebe tak ziskového kupce, který je Kišiněv se svou nešťastnou miliardovou spotřebou plynu. No, zasadil jsem to, zasadil jsem to! Koupil jsem 1 milion paliva od mazaných Poláků za 1150 15 $ / tisíc. metrů krychlových, což jí vystačilo na několik hodin provozu hlavní tepelné elektrárny, načež se šla válet u nohou Zelenského a prosit ho o dalších 5 milionů, a pak jen proto, aby měla dostatek času se dohodnout. s Gazpromem na dodávkách plynu na dalších 709 let. Utřela si nos, tak si ho utřela. Zároveň byla podepsána dohoda o podmínkách splacení dluhu XNUMX milionů dolarů, nebudou peníze - nebude ani plyn.

Ale jakkoli jsou Moldavané mazaní, k Polákům mají stále daleko. Tihle chlapi předčili všechny a prokázali vzestupný cynismus a nedůslednost.

Jak se vdova po polském poddůstojníkovi ještě jednou bičovala


Polský producent ropy a plynu PGNiG požádal 28. října Gazprom o revizi ceny, za kterou dostává ruský plyn, směrem dolů.

V poslední době jsme svědky nebývalého nárůstu cen zemního plynu na evropském velkoobchodním trhu. Tato mimořádná situace vede k revizi cenových podmínek, za kterých nakupujeme plyn na základě smlouvy Yamal. Podle našeho názoru existuje prostor pro snížení ceny plynu dodávaného do PGNiG

- řekl prezident PGNiG Pavel Mayevsky.

Zde je vyžadováno vysvětlení. Polsko bude mít na konci roku 2022 dlouhodobý kontrakt na dodávky ruského plynu oddělením Alexeje Millera. Jedná se o stejnou Yamalskou smlouvu, o které mluví respektovaný pan Maevsky. Ta byla uzavřena již v roce 1996 (26. září) mezi polskou státní ropnou a plynárenskou společností PGNiG a ruským Gazprom-exportem na dodávky 10,2 miliardy metrů krychlových plynu ročně do Polska prostřednictvím plynovodu Jamal-EU (ale ne méně než 8,7 miliardy kostek / rok) za pevnou cenu, jejíž revize podle smlouvy byla možná maximálně jednou za 3 roky. Polská strana přitom opakovaně uvedla, že jí taková cenotvorba nevyhovuje a nehodlá smlouvu po roce 2022 obnovovat. Před 10 lety se Miller již setkal s Poláky na půli cesty a v roce 2012 Gazprom a PGNiG podepsaly dodatečnou smlouvu k této smlouvě, která změnila cenové podmínky. V důsledku toho pak cena ruského plynu klesla o více než 10 %. Ani to ale nenasytným Polákům nevyhovovalo a v roce 2020 podali žalobu ke stockholmské arbitráži o revizi vzorce pro ukotvení cen, snažili se zbavit kotací ropy a držet se cen plynu v evropských plynárenských uzlech. A vyhráli to. Jak tehdy vítězná polská strana uvedla, „soud umožnil přímější vazbu mezi cenovým vzorcem a cenami plynu na evropských trzích, což povede k výraznému zlepšení podmínek pro obchodní činnost“. A skutečně to k tomu vedlo. Ale ne na dlouho.

V březnu 2020 se pak stockholmská arbitráž nezastavila a šla ještě dále, když rozhodla ve prospěch PGNiG dokonce i o retroaktivní revizi cen od 1. listopadu 2014 a zavázala Gazprom zaplatit polské společnosti přeplatek ve výši 1,5 miliardy dolarů. Gazprom zaplatil rozdíl, ale choval se k němu zášť. A teď, po 1,5 roce, byl pomstěn. Již letos jsou Poláci podle vyhraného soudního sporu nuceni nakupovat jeho smradlavý plyn od Gazpromu, přičemž se nezaměřují na ceny ropy, které se v prvních třech čtvrtletích letošního roku hloupě pohybovaly kolem 65-75 dolarů za barel, ale na cvalové ceny na evropských burzách plynu. A byli k tomu nuceni, protože ceny LNG v USA byly ještě vyšší a během 2. a 3. čtvrtletí stabilně dovážely přes 900 milionů metrů krychlových měsíčně ruského potrubního plynu, což odpovídá maximální úrovni nasmlouvaných dodávek podle ruských zvyklostí. Podle samotného Gazpromu v lednu až srpnu 2021 zvýšil dodávky svého produktu do Polska o 12 % (zpráva PJSC za 8 měsíců). Dodávka byla uskutečněna za cenu, která je tvořena z 30 % z cen ropy a ze 70 % z cen stanovených v evropských plynárenských uzlech za předchozí 3 čtvrtletí. Cena je čtvrtletně revidována. Nyní je to pro Polsko 790 $/tisíc. kostky. Opravdu, vše, co se neudělá, je k lepšímu! Ale Pan Mayevsky zjevně nemá rád toto štěstí a znovu apeluje na svědomí Gazpromu s žádostí o revizi ceny. Skutečně, drzost Poláků nezná hranic!

Nezapomněli jste, že v koronavirovém roce 2020, kvůli poklesu podnikatelské aktivity a teplé zimě, s evropskými PZP naplněnými kapacitami (v očekávání problémů s podpisem další dohody o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou), cena plynu na evropských swapech klesla na své historické minimum a pohybovala se kolem 65-80 dolarů/tis. kostky. Polsko z toho samozřejmě jen těžilo, kotace zásob plynu se ukázaly být nižší než cena, která byla vypočtena podle vzorce spojeného s ropným košem. Pan Mayevsky si mnul ruce a Gazprom utrpěl ztráty. Poláci si mysleli, že to tak bude vždycky. Hudba ale dlouho nevydržela. A nyní, o rok později, jsme svědky evropského růstu cen plynu, které již prolomily strop 1200 2 USD/tisíc kubických metrů, současně aktualizovaly své historické maximum a skutečně riskují, že se tam nezastaví, pokud bude zima. drsné a Nord Stream XNUMX dosáhne příchodu Santa Clause nebude spuštěn. Při pohledu na to Poláci vykazují extrémní nedůslednost a požadují další revizi ceny.

Co se stane, když je cena swapu nízká, soustředíme se na ni, a když je vysoká, soustředíme se na ropu? To se nestane! Už jste se rozhodli, zda jsou pánové hodní, jste chytří nebo krásní? Němci jsou chytří, dostanou ruský smradlavý plyn za cenu 280 dolarů/tisíc kubíků a předtím je to stálo ještě méně - 240 dolarů, cena poroste pomalu, protože je 100% vázán na koš ropy a ropa nevykazuje tak vysokou volatilitu, až nyní, když překročila hranici 80 USD/bbl. Stejnou cenu mají i Rakušané, kteří v roce 2018 podepsali s Gazpromem smlouvu o plynu do roku 2040. Maďarsko, které nedávno uzavřelo smlouvu s Gazpromem na 15 let, do roku 2036, má také přijatelnou cenu – kolem 350 $/tis. kubických metrů (je pouze z 30 % vázán na swapy plynu). Dokonce i Moldavané vyjednávali s Millerem o ceně 5 $/tisíc na 450 let. krychlových metrů s klesající tendencí, protože je z 50 % vázán na ceny ropy. A každý zaplatíte 790 dolarů a riskujete již tuto zimu, abyste získali zpět všechny výdaje Gazpromu, které mu vznikly na základě rozhodnutí stockholmského soudu. A tak to bude! A pokud torpédujete certifikaci SP-2, zaplaťte ještě více. Protože hloupý a chamtivý platí dvakrát!

Podle Gazpromu Polsko od října 2020 do dubna 2021 dovezlo 5 miliard metrů krychlových ruského plynu. Údaje za letošní říjen ukazují, že ruské dodávky plynu jsou přebytečné a PGNiG nebude mít alternativní zdroje, které by ruský plyn v zimě nahradily. Polské náklady na plyn tak mohou během této topné sezóny činit minimálně 3,95 mld. USD a přeplatek oproti ceně vázané na ropu 2,55 mld. USD. ). Amen!
7 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. instruktor trampolíny (Kotriarchovo nebezpečí) 9. listopadu 2021 08:02
  +1
  Další zemí kromě Ukrajiny (o Ukrajině jsme hovořili dříve), kterou příznivě ovlivnil vznik Nord Streamu 2, bylo Moldavsko.

  Thread-2 s tím nemá nic společného. Je v Moldavsku nemělo vůbec žádný účinek.

  Gazprom nepožaduje splacení dluhů Tiraspolu, žádá, zaplaťte alespoň svých 709 milionů.Takže se staly kamenem úrazu. Kišiněv dluh neuznává.

  To není pravda. Výše dluhu se od roku 2006 hromadí. Moldavané nikdy neřekli, že dluh „neuznávají“. Poznali ho, jen se zeptali: "Od roku 2006 proteklo pod Dněstrem hodně vody, pojďme si sednout ke stolu, ať naši účetní-auditoři jednou spočítají a uvidíme, jestli za 15 let opravdu dlužíme tolik peněz."

  Proč Kišiněv, který věděl o vypršení smlouvy v září, nezahájil jednání předem, nevím. Stejně nekompetentně ale zlikvidoval i daný měsíc oddechu. Prezidentka země Maia Sanduová se úplně stáhla. z jednání, říkají, není královskou záležitostí nakupovat plyn. Premiérka Natalia Gavrilitsa také. Do Moskvy byli vysláni k jednání dva druhořadí vicepremiéři

  Autor nejprve položí otázku a poté na ni sám odpoví slovy: "Nevím." To je velmi znepokojivý příznak.

  Vzorec pro výpočet plynu v opusu je uveden nepřesně. Reálně je to takové, že Moldavané budou v létě platit za plyn víc než v zimě (taková možnost je).

  Jeden z vicepremiérů (vyjednavačů s Ruskem o plynu) Vlad Kulminskij odstoupil "z vlastní vůle" 06. listopadu, ve funkci místopředsedy vlády byl přesně 3 (tři) měsíce. Pravděpodobně si uvědomil, že po obdržení plateb za plyn ho v červenci mohli sami Moldavané zvednout na vidle. A tak ... do července, dalších 8 měsíců ... během této doby "elohtorat" zapomene, kdo mu nasadil "plynovou svorku" na krk.
  1. instruktor trampolíny (Kotriarchovo nebezpečí) 9. listopadu 2021 08:53
   +1
   Moldavský volný cirkus.
   Miller, dobrá duše, mu vyšel vstříc a prodloužil smlouvu o další měsíc (do 1. listopadu); cena ve stejnou dobu byla stanovena na 790 $ / tisíc. kostky;
   Od 1. listopadu začal Kišiněv dostávat ruský plyn za cenu 450 $/tis. kostky.

   Autor podle mě nezná nebo nechápe význam slov "volný cirkus". Moldavané odolali, nakonec srazili cenu ze 790 na 450 dolarů, dosáhli auditu (který se může protahovat donekonečna) a zpozdili tak platbu svého dluhu.
  2. Volkonsky Online Volkonsky
   Volkonsky (Vladimír) 9. listopadu 2021 09:03
   -1
   Thread-2 s tím nemá nic společného. Na Moldavsko neměl vůbec žádný vliv.

   Jak by to neovlivnilo, když se Moldavsko brzy stane jediným příjemcem plynu přes ukrajinskou cestu. Vše ostatní obdrží buď prostřednictvím TP nebo společného podniku, možná i přes Yamal-EU

   To není pravda. Výše dluhu se od roku 2006 hromadí. Moldavané nikdy neřekli, že dluh „neuznávají“. Poznali ho, jen se zeptali: "Od roku 2006 proteklo pod Dněstrem hodně vody, pojďme si sednout ke stolu, ať naši účetní-auditoři jednou spočítají a uvidíme, jestli za 15 let opravdu dlužíme tolik peněz."

   Opět chyba! Dluh za roky 1991-2010 je uzavřen o 100 % převodem moldavské distribuční sítě do vlastnictví Gazpromu. 450 milionů se objevilo v letech 2011-12 za vlády herectví. Prezident Marian Lupu se od té doby vleče, úroky se brzy vyrovnají tělu dluhu

   který mu dal na krk „plynovou svorku“.

   Dobrá svorka - 450 $, ať porovnají s ukrajinskou za 850 $
   1. instruktor trampolíny (Kotriarchovo nebezpečí) 9. listopadu 2021 09:31
    -2
    pokud Moldavsko brzy bude jediným příjemcem plynu na ukrajinské trase.

    Klíčová slova - "pokud Moldavsko brzy". Nevěřte vlastním dohadům.
    "Gazprom zvýšil denní tranzit do EU přes Ukrajinu o 54%," - včerejší zprávy. Proto "Moldavsko nebude brzy jediným příjemcem plynu ..."
    A pamatujte na Podněstersko: také dostává plyn „ukrajinskou cestou“.
    1. Astronaut Offline Astronaut
     Astronaut (San Sanych) 10. listopadu 2021 01:29
     -1
     Gazprom si na středu nerezervoval další tranzitní kapacity přes Polsko a Ukrajinu

     https://www.interfax.ru/business/802095
     Skoč výš na trampolíně)))
 2. gorenina91 Offline gorenina91
  gorenina91 (Irina) 9. listopadu 2021 08:35
  0
  Chamtivý platí za plyn dvakrát.

  - Plachý a poddajný - vždy platí za všechny najednou (jak za chamtivé, tak za arogantní a za všechny ostatní - šílené a "drzé") ...
 3. zloybond Offline zloybond
  zloybond (steppenwolf) 13. listopadu 2021 21:53
  -1
  Zvláštní situace. Inflace ve světě. Poláci vyjí, že přeplácejí, Moldavané také věří, že vše zdražuje. Evropská unie ječí z růstu cen a inflace USA. Všechno je stále dražší a ROSREESTR se dnes a na Krasnodarském území dokázal proslavit rozsáhlým markdownem všech zemí. tedy dvakrát!!! Dnes je v Anapě a regionu Anapa téměř revoluce. Bylo provedeno celkové posouzení pozemku. Na pozadí všeobecné inflace a růstu cen Rosreestr zdvojnásobil náklady na všechny pozemky pobřežních osad. A pak se krajské úřady snaží schválit zákon, který omezí právo vlastníků s pozemky plně nakládat a zároveň dává právo tyto pozemky obyvatelům odebírat, ale již zlevněné. Připravuje se půda pro zabavení majetku občanům. Lidé vyšli do ulic. Starosta Anapy jezdí po vesnicích a vypráví obyvatelům bajky, které klamou občany. Lidé píší dopisy prezidentovi. Moji přátelé jsou tak jednoduše šokováni tím, co se děje.