Jak jsme všichni skončili ve světě dystopie, která se naplnila


Mnoho lidí rádo čte knihy, respektive sleduje velkolepé filmy o dystopiích budoucnosti, kde hrdinové napadají nelidský systém a buď jej porazí, nebo přirozeně zemřou v nerovném boji. Pak je kniha hotová, film končí a my slastně vydechneme a radujeme se, že tohle všechno ve skutečnosti nebylo. Trochu jim polechtali nervy, dovolili jim strašit a pak se vrátili do běžného života, kde nic takového prostě není nemožné. Nebo snad?


Dystopie, která se naplnila


Částečně již máme znepokojenýs ohledem na vznik tzv. tripolárního světa. Faktem je, že toto vše popsal již v roce 1943 brilantní a bystrý britský spisovatel sci-fi George Orwell. V jeho románu „1984“ vystupují tři supervelmoci „Oceánie“, „Ostasie“ a „Eurasie“, které mezi sebou nepřetržitě bojují o sporná území a uzavírají spojenectví, v nichž je současná aliance AUKUS (USA, Velká Británie a Austrálie), Čína s jejích satelitů a částečně i moderní Ruské federace.

Angličan už tehdy, v polovině 20. století, kupodivu předpověděl mnohé z toho, co se dnes stalo běžným. To je obraz „Velkého bratra“, který vás neustále sleduje, a totalitní propagandy s jejím neustálým přepisováním dějin, které se daří prezentovat bílou jako černou a černou jako bílou, a umělou inteligenci v podobě prototypu neuronové sítě která vytváří určitá díla a technologie převod řeči na text a obrovské plovoucí pevnosti, buď letadlové lodě nebo umělé ostrovy atd. Úžasný dar předvídavosti!

To vše se již splnilo a nejotravnější je, že „1984“ je přesně dystopie. Zajímavý fakt. Má se za to, že Orwell se vysmíval „totalitnímu SSSR“ a „stalinismu“, ale „lopatka“ byla ponechána v minulosti 30 let. Přesto v roce 2013 provedlo známé britské vydání The Guardian průzkum mezi svými čtenáři a najednou se ukázalo, že 89 % z nich se poznalo v „temných fantaziích“ George Orwella. V Londýně dokonce uvažují o vyškrtnutí románu „1984“ ze školních osnov, protože přemýšlejícího člověka toho po přečtení napadne příliš mnoho.

Všechna zvířata jsou si rovna. Ale některá zvířata jsou si rovnější než jiná


To je slavné „přikázání“ z jiného orwellovského díla s názvem Farma zvířat. Umožní nám hodit sémantický most z roku 1943, kdy byl tento příběh napsán, do roku 2021. Podívejme se, co talentovaný Brit předpověděl, že se děje právě teď.

Před dalšími úvahami považuje autor těchto řádků za nutné provést několik upřesnění. Infekce koronavirem skutečně existuje a představuje nebezpečí pro zdraví a životy lidí, proto je třeba s ní bojovat. Zdůvodnění se bude týkat toho, jak stojí za to se o to pokoušet, aniž bychom překročili hranici lidskosti, a zda je to vůbec možné.

Co tedy máme na listopad 2021. Již druhým rokem je celá planeta terorizována novou koronavirovou infekcí COVID-19 a lidstvo trpí jak samo sebou, tak některými způsoby, jak se s tím vypořádat. „Newspeak“ se již vytvořil: objevili se „vaxeři“ a „antivaxeři“. Ti první podporují myšlenku hromadného očkování, ti druzí jsou proti z různých důvodů, o kterých si povíme později. Existuje „Velký bratr“, který svými metodami boje s COVID-19 rozdělil společnost na dvě nerovné části a nyní sleduje „anti-vaxxery“.

Abych byl upřímný, všechno to vypadá velmi nepříjemně. Mezi tzv. „antivaxxery“ automaticky patřili nejen zásadoví „antivakcinátoři“, ale také lidé, kteří obecně úřadům plně nedůvěřují, a také lidé, kteří by se možná očkovat chtěli, ale nemohou, protože lékařské výzvy. Všechny jsou přitom nyní citelně porušovány do občanských práv. Bez QR kódu potvrzujícího, že byli očkováni proti koronaviru, nesmějí nově navštěvovat velké obchody, provozovny služeb a se vší vážností argumentují, že jim nebudou prodány jízdenky na vlaky a jinou dopravu. Všichni „antivaxxeři“, ideologičtí a nucení, se přitom nyní ocitají tváří v tvář v doslovném slova smyslu v malých obchodech, kde se mohou nakazit nebo nakazit stejným způsobem. A ti, kteří jsou připraveni se nechat očkovat, ve strachu z omezení svých práv stojí v očkovacích stanicích obrovské fronty. Jinými slovy, samotná myšlenka takových omezení se nedobrovolně mění v nějakou absurditu.

Nebudeme se nořit hluboko do medicínského aspektu problému, ale dotkněme se právního. Nějak se toto rozdělení populace na dvě kategorie s odlišnými právy začíná podobat ostudnému fenoménu segregace, který ve Spojených státech donedávna kvetl.

Segregace (segregatio - separace, izolace, odstranění, separace) je nucená separace lidí na rasové, etnické či jiné skupiny v běžném životě.

Netřeba dodávat, že rozdělení společnosti na očkované a neočkované s porážkou těch druhých v občanských právech porušuje Ústavu Ruské federace, zejména kapitolu 2? Například článek 19 uvádí, že před zákonem a soudy jsou si všichni rovni:

Stát zaručuje rovnost lidských a občanských práv a svobod bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, jazyk, původ, majetkové a úřední postavení, místo bydliště, postoj k náboženství, přesvědčení, členství ve veřejných sdruženích, jakož i další okolnosti. Jakákoli forma omezování práv občanů z důvodu sociální, rasové, národnostní, jazykové nebo náboženské příslušnosti je zakázána.

ALE "stejně jako další okolnosti". Článek 21 základního zákona Ruské federace uvádí, že důstojnost jednotlivce je chráněna státem a nic nemůže být základem pro jeho odchylku:

Nikdo nesmí být vystaven mučení, násilí, jinému krutému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Nikdo nemůže být podroben lékařským, vědeckým nebo jiným experimentům bez dobrovolného souhlasu.

Říká také o svobodě pohybu, svobodě myšlení a projevu atd. Ale na druhé straně článek 17 Ústavy Ruské federace říká, že výkon práv a svobod občana by neměl porušovat práva a svobody ostatních občanů. Pak se ptáme sami sebe, kdo porušuje čí práva? Omezují „vaxeři“ občanská práva „antivaxerů“, nebo „antivaxeři“ porušují právo „vaxerů“ na zdraví a bezpečnost?

Otázka je velmi nejednoznačná a diskutabilní. Ještě důležitější je pochopit, kam to všechno směřuje. Dnes jsme se zcela nečekaně ocitli ve světě skutečné dystopie. Co bude dál? Porazíme infekci koronavirem a vrátíme vše zpět do stavu, v jakém to bylo předtím? Nebo se nyní „digitální koncentrační tábor“ s totální kontrolou a QR kódy, o kterém se tolik mluví, stane novou realitou? Nechá nás Velký bratr jít?
24 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Pak se ptáme sami sebe, kdo porušuje čí práva? Omezují „vaxeři“ občanská práva „antivaxerů“, nebo „antivaxeři“ porušují právo „vaxerů“ na zdraví a bezpečnost?

  Možná si na tuto otázku dokážete odpovědět sami, pokud si takovou situaci, pro dnešek zcela reálnou, představíte: vy sami, nebo (nedej bože!) vy se svým nemocným dítětem přijedete do nemocnice pro jakousi naléhavou pomoc a oni řeknu vám: nemůžeme vám pomoci, protože nemocnice je již zaplněná notoricky známými „anti-vaxery“, kteří se dusí covidem. Zajímalo by mě, zda v tuto chvíli zažijete pocit „univerzální lásky“ k lidem, kteří se vědomě sami za sebe rozhodli nenechat očkovat, a to mohlo přivést nemocnici ke krachu a vy sami (nebo vaše dítě) nechal jedinou šanci na přežití.

  Co bude dál? Porazíme infekci koronavirem a vrátíme vše zpět do stavu, v jakém to bylo předtím?

  Chcete-li to provést, odpovězte si - kdo přesně vyhraje? Na čí krku se toto vítězství „veze“?
  Je na vítězi, co a kde přetočí.
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 14:45
   0
   Možná si na tuto otázku dokážete odpovědět sami, pokud si takovou situaci, pro dnešek zcela reálnou, představíte: vy sami, nebo (nedej bože!) vy se svým nemocným dítětem přijedete do nemocnice pro jakousi naléhavou pomoc a oni řeknu vám: nemůžeme vám pomoci, protože nemocnice je již zaplněná notoricky známými „anti-vaxery“, kteří se dusí covidem. Zajímalo by mě, zda v tuto chvíli zažijete pocit „univerzální lásky“ k lidem, kteří se vědomě sami za sebe rozhodli nenechat očkovat, a to mohlo přivést nemocnici ke krachu a vy sami (nebo vaše dítě) nechal jedinou šanci na přežití.

   Chápu vaši pozici. Zkusme dále rozvíjet logiku.
   Představte si, že pod tlakem úřadů a společnosti bylo očkováno 100 % populace. Lidé ale zároveň stále onemocní, i když v mírnější formě. Tady přijdete s nemocným dítětem a oni vám odpoví úplně stejně, že místa nejsou a potřebují je senioři a lidé s vážnými nemocemi. Co bude dál? Kdo za to může a co dělat?
   Přitom dochází k porušování Ústavy a nezadatelných práv jednotlivce. A co právní a etická stránka problému?

   Chcete-li to provést, odpovězte si - kdo přesně vyhraje? Na čí krku se toto vítězství „veze“?

   Řekněme, že lékaři porazí covid. A za rok nebo dva se objeví nová infekce.
   1. Vážený odborník na pohovky. 9. listopadu 2021 15:36
    +1
    Představte si, že pod tlakem úřadů a společnosti bylo očkováno 100 % populace.

    Proč je nutně pod tlakem?) A pokud začnete alespoň s plněním elementární občanské povinnosti? Před vlastními dětmi, příbuznými, nakonec Vlastí.
    Voják, který se vyhýbá boji s nepřítelem, se nazývá dezertér. Pandemie je stejná válka, jen nepřítel je zde virus. Stádová imunita se nevytváří sama o sobě, ale specifickou úrovní „imunity“. A vytvářejí ji buď přeživší nemoci, nebo ti, kteří jsou očkovaní.
    Ukázalo se, že nechte ostatní bojovat, a já, jako chytrý, sedím na okraji?)
    Bez ohledu na to, jak nepříliš atraktivní občanská pozice, nebo?

    Lidé ale zároveň stále onemocní, i když v mírnější formě. Tady přijdete s nemocným dítětem a oni odpoví úplně stejně, že nejsou místa

    V mírné formě onemocní doma a neucpávají cenná lůžka jednotky intenzivní péče.

    Přitom dochází k porušování Ústavy a nezadatelných práv jednotlivce. A co právní a etická stránka problému?

    A je to. Proč by se měli „vaxeři“ přizpůsobovat potřebám „antivaxerů“ a nadále je chránit před těžkým průběhem nemoci?
    Nechtěl si lehnout? Pro rány boží! Pokud onemocníte – nechoďte k lékaři, neucpávejte cenná nemocniční lůžka svou mršinou, nešířte infekci, zůstaňte doma v izolaci a přežijte, jak se sami rozhodnete.)

    Řekněme, že lékaři porazí covid.

    No, nevyhrávají lékaři, ale ti, kdo se řídí doporučeními lékařů. )

    A za rok nebo dva se objeví nová infekce.

    Objeví se, rozhodneme se, až bude k dispozici.
    1. Maržeckij Offline Maržeckij
     Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 15:38
     0
     Proč je nutně pod tlakem?) A pokud začnete alespoň s plněním elementární občanské povinnosti? Před vlastními dětmi, příbuznými, nakonec Vlastí.
     Voják, který se vyhýbá boji s nepřítelem, se nazývá dezertér. Pandemie je stejná válka, jen nepřítel je zde virus.

     Lidé jsou všichni různí. Mám známé, vzdělané lidi, kteří plošně odmítají očkování. Zvážit. že se o sebe a své rodiny postarají. Takhle.

     A je to. Proč by se měli „vaxeři“ přizpůsobovat potřebám „antivaxerů“ a nadále je chránit před těžkým průběhem nemoci?
     Nechtěl si lehnout? Pro rány boží! Pokud onemocníte – nechoďte k lékaři, neucpávejte cenná nemocniční lůžka svou mršinou, nešířte infekci, zůstaňte doma v izolaci a přežijte, jak se sami rozhodnete.)

     Kdo je víc na světě, vaxeři nebo antivaxeři? Kdo by měl koho poslouchat, většina nebo menšina? úsměv
     1. Lidé jsou všichni různí.

      To je jisté.

      Mám známé, vzdělané lidi, kteří plošně odmítají očkování. Zvážit. že se o sebe a své rodiny postarají.

      Být vzdělaný a být vzdělaný není totéž. Oblbovat sebe, a tím spíše ostatní, všemožnými „konspiračními teoriemi“, není známkou vzdělání. Spíše - elementární a temná nevědomost. )

      Kdo je víc na světě, vaxeři nebo antivaxeři? Kdo by měl koho poslouchat, většina nebo menšina?

      Populismus.
      Banální nedostatek vakcíny ve světě ještě není ukazatelem úrovně většiny a menšin v rámci osobního přesvědčení každého.
     2. Vážený odborník na pohovky. 9. listopadu 2021 16:30
      -1
      Kdo je více na světě, zda vaxeři nebo antivaxeři

      Mimochodem. Podívejte se na oficiální statistiky WHO.
      Do dnešního dne bylo do světa dodáno již 7.306.942.772 XNUMX XNUMX XNUMX kusů vakcín.
      Číslo se zdá být působivé. Nebo?
      1. Maržeckij Offline Maržeckij
       Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 16:32
       0
       Zúžme to na Rusko úsměv

       Populismus.

       Demokracie úsměv
       1. Vážený odborník na pohovky. 9. listopadu 2021 16:46
        -2
        Zúžme to na Rusko

        Jaký je účel zúžení?)
        1. Maržeckij Offline Maržeckij
         Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 16:46
         +1
         Zdálo se, že mluvíme o Rusku.
         1. Zdálo se, že mluvíme o Rusku.

          Ano, o Rusku. A proto je pro mě velmi důležité, aby si Rusové raději vzali pozitivní příklad z ukazatelů světových statistik než z negativu vaší špatně skryté a upřímně řečeno škodlivé antiočkovací propagandy. Propaganda, ve skutečnosti tmářství a do očí bijící ignorance.
          1. Maržeckij Offline Maržeckij
           Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 17:23
           -2
           No, vlastně, já a celá moje rodina jsme dostali rouby. Tak mě nepomlouvej úsměv
           Jako základní právník se zajímám o právní stránku problematiky očkovací kampaně a porušování nezadatelných práv a svobod člověka v mé zemi.
           Na co jsem přímo upozorňoval v textu článku. hi
           1. Vážený odborník na pohovky. 9. listopadu 2021 17:47
            -1
            Jako základní právník se zajímám o právní stránku problematiky očkovací kampaně a porušování nezadatelných práv a svobod člověka v mé zemi.

            Braňte tedy práva všech, a nejen neočkovaných. Přinejmenším lidé, kteří pomáhají v boji s pandemií svou účastí ve státním očkovacím programu, mají také svá práva a svobody.
            Osobně bych (už, jak mluvila Gorenina))) bych udělal toto:
            Úplně zrušit všechna omezení. Pokud chcete - nechte se očkovat, pokud chcete - získejte imunitu prostřednictvím nemoci (pokud přežijete). Přírodní výběr, abych tak řekl. Není dobré zatěžovat zdravotnický systém svými osobními „vírami“.
            V nemocnicích zavést přísnou kvótu na lůžka intenzivní péče pro neočkované, aby zbyl dostatek prostoru pro lidi s jinými zdravotními problémy (mají také práva a svobody).
            Mimochodem, neočkovaní by neměli být zbytečnou hrozbou pro zdraví zdravotnického personálu (taky mají práva a svobody!), a měli by se léčit pouze od stejně „přesvědčených“ lékařů jako oni sami. Kde je budou hledat, je jejich věc.
            Zdravotnický personál by měl mít osobní právo rozhodnout, zda se vystaví zbytečnému riziku, zda takové pacienty přijme či nikoli.
            A žádné zákazy a přestupky. Jak se vám líbí jako právníkovi?)
           2. konzultace Offline konzultace
            konzultace (Vladimír) 10. listopadu 2021 15:59
            0
            Citace: Marzhetsky
            Jako základního právníka mě zajímá právní stránka problému...

            Otázka je ve skutečnosti mnohem širší. Proč nikoho nepobuřují pokuty za nepřipoutanost v autě ??? Člověk totiž v tomto případě řídí jen svůj (!) Život. Antivaxeři na druhou stranu ohrožují životy a zdraví mnoha lidí, ale zároveň pištějí o svá práva. Nechte je tedy implementovat izolovaně od ostatních.
 2. Maržeckij Offline Maržeckij
  Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 17:49
  0
  Citace: Vážený experte na pohovky.
  Braňte tedy práva všech, a nejen neočkovaných. Přinejmenším lidé, kteří pomáhají v boji s pandemií svou účastí ve státním očkovacím programu, mají také svá práva a svobody.

  Nepsal jsem o tom přímo v textu článku?
  cituji sebe

  Říká také o svobodě pohybu, svobodě myšlení a projevu atd. Ale na druhé straně článek 17 Ústavy Ruské federace říká, že výkon práv a svobod občana by neměl porušovat práva a svobody ostatních občanů. Pak se ptáme sami sebe, kdo porušuje čí práva? Omezují „vaxeři“ občanská práva „antivaxerů“, nebo „antivaxeři“ porušují právo „vaxerů“ na zdraví a bezpečnost?

  Otázka je velmi nejednoznačná a diskutabilní.

  Co mi vyčítáš?

  Úplně zrušit všechna omezení. Pokud chcete - nechte se očkovat, pokud chcete - získejte imunitu prostřednictvím nemoci (pokud přežijete). Není dobré zatěžovat zdravotnický systém svými osobními „vírami“.
  V nemocnicích zavést přísnou kvótu na lůžka intenzivní péče pro neočkované, aby zbyl dostatek prostoru pro lidi s jinými zdravotními problémy (mají také práva a svobody).
  Mimochodem, neočkovaní by neměli být zbytečnou hrozbou pro zdraví zdravotnického personálu (taky mají práva a svobody!), a měli by se léčit pouze od stejně „přesvědčených“ lékařů jako oni sami. Kde je budou hledat, je jejich věc.
  Zdravotnický personál by měl mít osobní právo rozhodnout, zda se vystaví zbytečnému riziku, zda takové pacienty přijme či nikoli.
  A žádné zákazy a přestupky. Jak se vám líbí jako právníkovi?)

  Pokud platí daně a srážky FMS, pak mají plné právo na lékařskou péči. není to tak?
  Podle vás to dopadá platit státu, platit, ale řešit vlastní problémy. To se mi jako právníkovi nelíbí. hi

  Jsem pro nalezení právnějšího a zároveň humánního přístupu.
  1. Vážený odborník na pohovky. 9. listopadu 2021 18:09
   -1
   Co mi vyčítáš?

   Zpočátku při vaší absenci jasně definovaného občanského postoje.

   Otázka je velmi nejednoznačná.

   Dále tato demagogie, a la: zda jít do války, nebo raději odsednout, ať za mě bojují jiní...

   Práva a svobody s tím nemají nic společného.

   Vaše pochybnosti se týkají i přínosu právě tohoto očkování:

   Mám známé, vzdělané lidi, kteří plošně odmítají očkování. Zvážit. že se o sebe a své rodiny postarají. Takhle.

   Čili vy, vychvalující „vzdělanost“ svých známých, se nepřímo stavíte na jejich stranu, sdílíte jejich pohled a vytváříte tím emoční převahu vůbec ne ve prospěch očkování.

   Absolutně si přitom neuvědomujete (nebo stále ještě?), že píšete velmi širokému publiku a váš názor nemusí mít pozitivní dopad na lidi, kteří se ještě nerozhodli.
   1. Maržeckij Offline Maržeckij
    Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 18:21
    +1
    Zpočátku při vaší absenci jasně definovaného občanského postoje.

    Ke všem zásadním otázkám mám svůj občanský postoj, ale ne vždy ho vyjadřuji. V tomto článku jsem se snažil být nad tím.

    Dále tato demagogie, a la: zda jít do války, nebo raději odsednout, ať za mě bojují jiní...

    S demagogií jsi začal tím, že jsi šel do války, o tom jsem nenapsal ani slovo.

    Práva a svobody s tím nemají nic společného.

    Článek je o právech a svobodách, přečtěte si znovu

    Vaše pochybnosti se týkají i přínosu právě tohoto očkování:

    Nikde v textu článku jsem nevyjádřil pochybnosti o prospěšnosti očkování. Navíc jsem v komentáři uvedl, že jsem byl očkován já i se svou rodinou.
    Trvám na tom, abyste v článku přinesli citát, kde agituji proti očkování, nebo svá slova vzali zpět.

    Čili vy, vychvalující „vzdělanost“ svých známých, se nepřímo stavíte na jejich stranu, sdílíte jejich pohled a vytváříte tím emoční převahu vůbec ne ve prospěch očkování.

    Moji přátelé mají právo na vlastní názor. S poukazem na jejich vzdělání jsem zdůraznil, že nejde o žádné ignorantské vyvrhele.

    Absolutně si přitom neuvědomujete (nebo stále ještě?), že píšete velmi širokému publiku a váš názor nemusí mít pozitivní dopad na lidi, kteří se ještě nerozhodli.

    Můj článek nemá za cíl někoho odvrátit od očkování, ale pokusit se zastavit porušování ústavních práv a svobod mých spoluobčanů a sklouznout k v textu zmíněné "dystopii". Co je podstatou porušení, jsem vám podrobně vysvětlil. Zejména jste navrhoval zbavit lidi lékařské péče, na kterou mají plný nárok. S tímhle nesouhlasím.
   2. BMP-2 Offline BMP-2
    BMP-2 (Vladimír V.) 11. listopadu 2021 01:18
    -2
    Máte zvláštní civilní postavení: vnucovat své odborné bludy těm, kteří se ještě nerozhodli! smavý Chlapi, chápu, že máte daleko k medicíně, biologii, virologii, protože diskutujete o behaviorálním dilematu "dělat - nedělat" místo pochopení "jak to pomůže?". Když znáte materiál, není třeba "někoho ovlivňovat", protože v tomto případě rozumíte tomu, co byste měli dělat sami. Ve skutečnosti v této situaci není nic složitého, stačí odpovědět na dvě otázky: 1) je tento virus vysoce variabilní? (Ano); 2) pokud předpokládáme, že vakcína bude skutečně účinná (protože pokud účinná nebude, pak nemá smysl ji aplikovat z definice), jaké její kopie (mutace) přežijí? (nejschopnější adaptovat se na působení vakcíny, protože přirozený výběr mezi viry nikdo nezrušil. To znamená, že se objeví nové ještě agresivnější a rychle se množící kmeny než delta). Máte ještě otázky?
 3. Sergej Latyšev Offline Sergej Latyšev
  Sergej Latyšev (Serge) 9. listopadu 2021 18:30
  +1
  Promyšlené téma.
  V mnoha zemích vznikaly epidemie i horší, o všem rozhodla přísná karanténa.

  Tady se úřady prostě třesou o příjem a to je fuk.
  Příklad: u nás mohli být chudí Číňané okamžitě v karanténě na Dálném východě a na bohatou elitu, vracející se z italských butiků nakažených, nebylo možné sáhnout.....
  Ano, a "Optimalizace" nejen u nás prošla ....
 4. Maržeckij Offline Maržeckij
  Maržeckij (Sergey) 9. listopadu 2021 18:33
  0
  Citace: Sergey Latyshev
  Promyšlené téma.

  Co je to vlastně blud?
 5. ocelář Offline ocelář
  ocelář 9. listopadu 2021 19:49
  0
  Sledoval jsem dnes zprávy. Rusko otevřelo hranice s dalšími deseti zeměmi. Máme nějaký druh boje s covidem?
  Vláda bojuje s inflací, ale dvakrát ročně zvyšuje ceny plynu, elektřiny, tepla. A platy a důchody přitom prakticky nerostou. Zvláštní, jaký je boj proti inflaci?
  100 % lidského zdraví závisí na správné výživě! Co dělají guvernéři? Dělají průchozí systém do obchodů! Vše se dělá naschvál.
  Zinek, draslík, vitamíny A, B1, C – ovlivňují kardiovaskulární systém.
  Zinek, selen, železo – na lidský imunitní systém.
  Zinek - šálek kakaa denně, cibule - 100 g. za den, mandle 10 ks. nebo piniový oříšek týdně.
  Železo - sezamová chalva je lídrem v železe. Jednou týdně stačí mořské plody.
  Selen – jedno vejce denně, fazole, pistácie,
  Draslík - ve 100 g. brambory obsahují 500 ml.gr - 1/6 denní potřeby.
  Datle – obsahují 23 druhů aminokyselin, které se v jiném ovoci nenacházejí. 10 kusů. za den stačí pro denní normu hořčíku, mědi, síry, 50% železa, 25% vápníku.
  Jezte správně a nebudete mít sople, natož viry! A nezapomeňte, že 50 gr. koňak denně nejen nestačí, ale je také užitečný!
 6. zenion Offline zenion
  zenion (zinovy) 10. listopadu 2021 19:52
  0
  To vše se děje před začátkem obrovské celoplanetární války. Viníci byli nalezeni, ale nikdo nebyl shledán vinným. Termonukleární bomba srovná každého. Kdysi to byl revolver. A pak tu bude planeta opic, jak bylo předpovězeno. U příležitosti očkování. Může nakazit všechny neočkované. A nikdo nezaručuje, že s vakcínou nedojde k úmrtí, dávno neexistují žádní neumírající lidé.
 7. Maržeckij Offline Maržeckij
  Maržeckij (Sergey) 11. listopadu 2021 07:26
  0
  Citace: BMP-2
  Máte zvláštní civilní postavení: vnucovat své odborné bludy těm, kteří se ještě nerozhodli!

  Můžete být konkrétnější, co a komu ukládám?
  Článek se vůbec nezabýval medicínskými aspekty očkování. Věnuje se porušování ústavních práv a svobod ruských občanů.
  Tak se s klidem vezměte na "odborné mylné představy". Přesně rozumím tomu, o čem píšu. A lidé jako vy a můj oponent se zabývají záměnou pojmů, organizují demagogii a nabízejí některým Rusům přístup k lékařské péči jen proto, že se jejich názor neshoduje s vaším.
 8. 580. Vodnář Offline 580. Vodnář
  580. Vodnář 12. listopadu 2021 14:16
  0
  Příliš obtížné. Podívejte se na věci jednodušeji: z pohledu známých dokumentů OSN. Jsou alespoň dva z nich: Norimberský zákoník и Úmluva o prevenci a trestání genocidy. Tak.
  1) Jakýkoli lékařský produkt musí získat schválení od příslušného úřadu. Schválení může být úplné nebo dočasné.
  Žádná „covid vakcína“ neprošla úplným testem požadovaným pro vakcíny, a proto se jedná o experimentální lék.
  Dále si přečteme text Norimberského kodexu, počínaje odstavcem 1. Google je ve vašich rukou; dokument je jasný jako dětská slza.
  Pro ty, kteří se rozhodnou jednat v rozporu s tímto kodexem, je na konci cesty připraveno mýdlo a provaz. Podle receptů z roku 1946.
  2) Výše ​​uvedená úmluva se rovná zbavení lidí možnosti vydělávat si na živobytí jako pokus o genocidu. Hromadné propouštění lidí pod falešnou záminkou „odmítnutí očkování“ (viz výše: toto experimentální látky) - ekvivalent pokusu o genocidu zbavením živobytí. To je, stejně jako v odstavci (1), zločin proti lidskosti. Na konci cesty - stejně tak mýdlo a lano pro všechny realizátory projektu "povinné očkování proti covidu".
 9. Jevgenij Vinochodov (Jevgenij Vinochodov) 13. listopadu 2021 18:09
  +1
  George Orwell napsal v roce 1984 knihu What Britain Is Turning Into.