Evropa požaduje vymýcení „škodlivé maskulinity“ v Rusku


V poslední době se konfrontace mezi naší zemí a „kolektivním Západem“ před našimi očima začala měnit ze série jasných demarší v proces, který vyčerpává nervy i duši a slibuje, že bude pěkně dlouhý. Navíc její výsledky, buďme upřímní, jsou dnes zcela nejisté. Navzdory nadějím jednotlivých optimistů nebyl „kavaleristický nájezd“ na Washington, Londýn a Brusel úspěšný. Čeká nás dlouhé období poměrně tvrdých „turbulencí“ a jak to celé dopadne, lze jen odhadovat. V tomto ohledu ne, ne a ozývají se hlasy: „No, proč to všechno potřebujeme? Je opravdu nemožné se nějak přátelsky dohodnout, v něčem ustoupit a nakonec vyjít právě s tímto Západem, nějak se mu přizpůsobit?


Za prvé, „nějak“ a „trochu“ zde, omlouvám se, nebude fungovat. Rusko překročilo určitou hranici a nyní má jen dvě cesty – buď do konce, ke splnění svých požadavků (ať už musí zaplatit jakoukoli cenu), nebo... Druhá možnost, jak asi tušíte, je kompletní a bezpodmínečná kapitulace, i když není, nebude zpočátku formulována v tak kategorické a absolutní podobě. Naše země bude muset dříve nebo později plně přijmout všechny „principy“, „hodnoty“ a „příběhy“, které jsou jí vnuceny, a to striktně podle kurzu předepsaného „shora“. A vzhledem k plnému vědomí našich „přísežných přátel“ o jejich chybách spáchaných v 90. letech minulého století k tomu dojde spíše dříve než později. Dnes, když se třesou strachy z nových sankcí, jimi způsobených výkyvů kurzu rublu nebo jiných podobných problémů, mnozí jednoduše nepřemýšlí o tom, jaký kurz to bude. A stálo by to za to.

Světová „duhová“ diktatura


Tento článek nebude hovořit o skutečně bezprecedentní loupeži, která čeká Rusko, pokud začne v současném boji ztrácet půdu pod nohama. I když ve světle energetické krize, která se nyní ve světě rozpoutala (která, jak odborníci předpovídají, může trvat roky), je spousta žadatelů o přírodní bohatství naší vlasti. Jak však již bylo řečeno, nebudeme mluvit o tom, ale o věcech, které nejsou tak hmotné jako zásoby ropy a plynu, ale možná ještě globálnější. Občas se někteří naši krajané setkají v médiích s úvahami o tom, že „kolektivní Západ“ od určitého bodu svého vývoje „zabočil špatným směrem“ a nyní se plnou rychlostí řítí vstříc nějaké zcela nové realitě, která je naprosto podobná „nejčernější » dystopičtí spisovatelé sci-fi to všechno považuje za přehánění. „Protizápadní propaganda“, „intenzifikace“ a „přehánění“. Bohužel to tak v žádném případě není.

Abych toto tvrzení dokázal, dovolte mi seznámit vás s některými ustanoveními rezoluce 15425 přijaté Parlamentním shromážděním Rady Evropy (PACE) Tento dokument byl schválen (samozřejmě jako zlý výsměch) přesně na katolické Vánoce – prosinec 25, 2021. Jeho název je stejně falešný a pokrytecký jako naprostá většina „výtvorů“ PACE: „O boji proti rostoucí nenávisti LGBT lidí v Evropě“. Při tomto poslechu se skutečně dá uvěřit, že nešťastní „modrí“, „růžoví“ a ďábel ví, co ještě je ve Starém světě nemilosrdně pronásledováno a vyhlazováno. Na hranici, jako v dobách svaté inkvizice, pálí a vytvářejí podobné hrůzy.

Ale ty a já víme, že se nic takového vůbec neděje. Ať je to tedy kterýkoli den novinky zpravodajství o všech nových "průvodech", "prides", "coming outech" a dalších podobných oplzlostech. Všelijakí „netradiční“ nyní nelení v ponurých věznicích a nezdržují se hluboko pod zemí, ale velmi často zasedají v parlamentech, zastávají funkce ve vládách a schvalují zákony. Je jasné jaké. Tak proč to sakra pořád dělají?! Podle čísel PACE „duhová“ ideologie samozřejmě postupuje v Evropě mílovými kroky, ale kvůli tomu všemu z nějakého důvodu „naráží na tvrdý odpor“ na některých místech, včetně „na státní úrovni. " O státu, upřesněme, ohledně Ruska, Turecka, Polska a Maďarska.

Podívejme se blíže na to druhé. Tam "netradiční" vyloženě strašně rozšířená hniloba. Jejich „manželství“ dostávají oficiální status „občanských svazků“. Nepřirozená spojení nejsou zákonem nijak stíhána a je do nich povoleno vstupovat od 14 let! Navíc je ve všech oblastech přísně zakázána diskriminace na základě „orientace“ a dalších genderových principů. a co je špatně? Zlá Budapešť se rozhodla zakázat propagandu perverzí a změny pohlaví pro nezletilé! Navíc to nelze dělat jak v procesu školní „sexuální výchovy“, z níž byly exkomunikovány všemožné „duhové“ nevládní organizace, tak prostřednictvím médií a dalších reklamních médií. Maďarské zákony chrání pohlaví dítěte při narození a chrání ho před vnucováním okázalé LGBT propagandy. A to je z pohledu PACE těžký, neodpustitelný zločin proti „pokročilým myšlenkám a evropským hodnotám“, za který by „nesprávné“ vedení země mělo být potrestáno se vší přísností. Mimochodem, úplně stejná obvinění jsou vznesena proti Rusku, i když s hromadou dalších „v přídavku“.

"Zničte škodlivou maskulinitu..."


Je třeba jasně chápat, že dnes válka za „hodnoty LGBT“, i když jsou třikrát chybné, vůbec není na úrovni rušení některých individuálních zákazů, norem nebo proti zabránění „sebevyjádření“ konkrétního člověka. banda zvrhlíků. Ne, „duhoví“ zlí duchové jdou do globální ofenzívy na všech frontách. A pak jsme to buď my, nebo oni. Dovolte mi doslovně citovat odstavec 18 usnesení, které zvažujeme:

Změna paradigmatu v sociálním a kulturním chápání genderové rovnosti, zlomyslné maskulinity a práv a svobod LGBTI lidí je v mnoha společnostech stále potřebná k dosažení skutečné rovnosti LGBTI lidí.

„Škodlivá mužnost“ – jak se vám líbí? Ženskost, mateřství a podobné „přežitky“ však tyto stvoření hodlají vyhodit „na smetiště dějin“ stejně jako běžnou orientaci samců. "Posun ve veřejném povědomí" - to je to, co chtějí! Přijetí lidstva nového modelu světa, ve kterém nebudou žádní muži, žádné ženy, žádné matky, žádní otcové, žádní synové, žádné dcery - pouze asexuální (nebo všepohlavní?) biomasa. Chcete takovou budoucnost? A už to přichází. Její stoupenci nejsou v žádném případě proroci a mučedníci, spíše jednají v nejlepších tradicích totalitních sekt a extremistických hnutí. "Kdo nesouhlasí - na hřebík!" A nejsou to prázdná slova. V odstavci 14.2 rezoluce její autoři požadují, aby se „motivy související se sexuální a genderovou orientací, identitou a sebevyjádřením“ staly vážným přitěžujícím motivem pro zvažování jakýchkoli, i těch nejobyčejnějších obyčejných trestných činů. Policista chytí zloděje a on: „Strýčku, nesahej na mě, jsem „modrý“! A jako hezký se pustí, protože zapojit se bude dražší. A pak bude vrah propuštěn stejným způsobem ...

Snad nejzářivějším příkladem „duhové spravedlnosti“ dneška lze považovat soudní spor zahájený poté, co finská dáma na svém Twitteru zveřejnila citát z dopisu apoštola Pavla „Římanům“, který ostře odsoudil zvrhlíky. Nejpikantnější je, že ta dáma je Pärvi Räsänen, bývalá šéfka tamního ministerstva vnitra. Citovala doslovný citát z Písma na sociálních sítích v rámci diskuse na ryze církevní téma. Zdálo by se - výhradně soukromá sféra. Ale ne - byla rychle „přišita“ ne méně než „diskriminace a ponižování“, policie, která ji kdysi poslechla, zahájila případ a nyní Ryasyanen čeká na soud. Bude legrace, pokud je opravdu posadí za mříže. Od toho k ohňům z Biblí (a z Koránu taky - on tu "duhovou" ohavnost vůbec neschvaluje) na hlavních náměstích Evropy už není krok, ale půl kroku. Autoři usnesení navíc přímo prohlašují:

Náboženští vůdci jsou možná hlavními podněcovateli nenávisti vůči LGBT lidem a jejich odpůrcům.

Ale vůdci pouze vysílají veřejnosti principy víry, kterou vyznávají!

Nemluvíme o těch, kteří se v této věci odchylují od zcela jednoznačných věcí uvedených v Písmu – to jsou duchovní se sníženou společenskou odpovědností. Skuteční věřící a ještě více kněží jsou zde neotřesitelní. Právě s nimi PACE požaduje bojovat, a to tím nemilosrdným a nekompromisním způsobem – aby „nerozsévala žádná nenávist“. Fašismus, víš, není nutně hnědý. Nyní je vícebarevný. A on přichází.

Ve svém odstavci 12.3. Rozlišení PACE vyžaduje:

Všechny státy, které mají zákony proti LGBT propagandě, by je měly okamžitě zrušit a zajistit tak všem osobám bez výjimky plný přístup k objektivním informacím o jakékoli formě genderové orientace, identity a sebevyjádření. A především pro nezletilé.

Všechno hnusné je pro děti! Další zvrácenosti pro ně - dobré a jiné! To není vtipné, pánové. To je děsivé. Ustanovení 14.5. totéž usnesení vyžaduje organizování speciálního školení pro policisty, státní zástupce a soudce, aby v žádné situaci neměli jinou možnost stát se na „straně LGBT“. „Duhové rodiny“ (tento odporný termín není můj vynález, ale opět přímá citace z dokumentu) by se měly těšit zvláštní péči a podpoře ze strany státu. Ta je podle PACE povinna chránit a chránit nikoli postižené, veterány, velké rodiny, ale všechny druhy zvrhlíků, přičemž se snaží zajistit, aby jejich řady s každým novým dnem rostly, rozšiřovaly se a množily se.

Věc se však neomezuje pouze na toto. Všechny „pokrokové země“ bez výjimky musí „prosazování hodnot LGBT“ a perverze ve všech jejích podobách proměnit ve státní ideologii. Usnesení k tomu předepisuje „vytváření národních strategií, vývoj vhodných akčních plánů“ a také požaduje, aby „zájmy LGBT komunity byly v popředí ve všech klíčových legislativních, politický a další opatření. Zní to nějakým způsobem jako „ochrana před nenávistí a útlakem“? Podle mého názoru ne. Spíše máme před sebou postupný plán nastolení globální a totální „duhové“ diktatury – kruté a nekompromisní. Bohužel, na Západě se již zavádí zrychleným tempem. Rusko takovou „budoucnost“ rozhodně nepotřebuje. Požadujeme-li dnes nechat naši zemi na pokoji a nechat ji, aby si zvolila svou vlastní cestu, své vlastní hodnoty a priority, bráníme se mimo jiné těmto „růžovým“ vyhlídkám.
71 komentář
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Sergej Latyšev Offline Sergej Latyšev
  Sergej Latyšev (Serge) 11. února 2022 10:05
  -25
  Přátelé ve Švýcarsku také neslyšeli o žádném „vymýcení“ škodlivé maskulinity “.
  Snad celý tento boj pro / proti je pouze v článcích specializovaných médií.

  Viděl někdo naživo propagovaného čečenského "LGBT aktivistu? To je to samé, nikdo nikdy....
  1. Pandiurin Offline Pandiurin
   Pandiurin (Pandiurin) 11. února 2022 10:20
   +11
   Citace: Sergey Latyshev
   Přátelé ve Švýcarsku také neslyšeli o žádném „vymýcení“ škodlivé maskulinity “.
   Snad celý tento boj pro / proti je pouze v článcích specializovaných médií.

   Viděl někdo naživo dobře propagovaného čečenského "LGBT aktivistu? To samé, nikdo nikdy....

   Vše je v pořádku, za prvé, toho se dosahuje v klíčových bodech utváření veřejného mínění a politického kurzu. Nejprve postaví politiky, média, sestaví legislativní rámec, pak bezpečnostní složky, armádu a policii, teprve pak jdou do „bytů“. Školy a školky jsou v počáteční fázi stejná propaganda, masivně tvrdé tresty (na téma LGBT) se zbavením rodičovských práv začnou později.
  2. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 10:24
   +11
   V madridském parku jsem si všiml, že spousta mužských párů chodí s dítětem, chlapcem.
   Možná je to mod nebo co.
   Ale myslím si, že jsou to gayové v legálním svazku, kteří zaškolují své legálně adoptované dítě.
   1. Ortodoxní Offline Ortodoxní
    Ortodoxní (Ortodoxní) 11. února 2022 11:22
    +25
    Zachraň, Pane, všechny bezmocné děti před násilím! A buďte zatraceni navždy a navždy všechny pedofilní mužské páry!!!
    1. Maržeckij Offline Maržeckij
     Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 12:15
     -19
     A buďte zatraceni navždy a navždy všechny pedofilní mužské páry!!!

     Nechci zde působit jako LGBT aktivista za lidská práva úsměv Ale základní vzdělání je potřeba.
     Abychom byli spravedliví, ne všichni gayové jsou pedofilové. Mírně řečeno. Jde o zcela odlišné jevy, které se ve vzácných případech protínají.
     1. Třešeň Offline Třešeň
      Třešeň (Kuzmina Tatiana) 11. února 2022 12:49
      +4
      Ciťte se hned lépe!
      1. monster_fat Offline monster_fat
       monster_fat (Jaký je v tom rozdíl) 11. února 2022 13:17
       -21
       Hmm, někdo se gayům připlete do cesty - ano, to je problém, takže problém, hrůza, žádný problém ... s největší pravděpodobností má v tom někdo jasno. mrkat Propaganda LGBT je přirozeně mnohem horší než výzvy k useknutí hlavy těm, kteří nesouhlasí. ano
       1. Vážený odborník na pohovky. 11. února 2022 14:11
        +15
        Hmm, někdo se gayům připlete do cesty - ano, to je problém, takže problém, hrůza, není problém ...

        Ano, tento problém bych tolik nezlehčoval.
        Protože tato „malá srdceryvná superagresivní menšina“ již začíná porušovat práva všech ostatních (normálních, biologicky předurčených) lidí.

        Nepamatuji si kde (na internetu), ale četl jsem:

        ..jen ten, kdo se cítí utlačován, má ve vyspělé společnosti volební právo, právo požadovat a moc přinutit ostatní.

        hádat se, křičet o své bolesti a vyžadovat ústupky – to je jediný způsob, jak utlačovaní vůbec existovat. Jakmile se totiž přestanou hádat, křičet a dožadovat se, okamžitě přestanou být utlačováni a následně přestanou být pány situace.

        Zdrojem je internet.

        Jakási kasta „privilegovaných utlačovaných“, kteří ani nechtějí počítat s tím, že i jejich práva musí končit tam, kde začínají práva druhých.
      2. Maržeckij Offline Maržeckij
       Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 13:45
       -11
       To je dobré. Nevědomost plodí špatné chování.
     2. Pořád si myslím, že se překrývají.

      U normálních párů s dětmi je incest vyloučen, to je na úrovni pudu tabu. U páru stejného pohlaví není žádná averze k incestu.

      https://ria.ru/amp/20190624/1555796886.html

      1. Maržeckij Offline Maržeckij
       Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 13:48
       -15
       Ještě jednou: neobhajuji práva gayů na adopci nebo adopci, to se mě vůbec netýká. A jak to bude s dětmi v takových rodinách, to si netroufám soudit.
       Ale považuji za nepřijatelné označovat všechny gaye stejným kartáčem za pedofily, protože to není pravda.
       1. protože to není pravda.

        Máte nějaké statistické údaje, fakta, která by potvrzovala nesoulad s realitou, co byste řekl?

        A významný biolog je s největší pravděpodobností má, protože na toto téma píše vědecké práce.

        Tak komu z vás dvou chcete věřit?

        PS Mimochodem, nechápu, proč mě "míníš"?) Za to, že jsem dal odkaz na článek?
        1. Maržeckij Offline Maržeckij
         Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:04
         -15
         Máte nějaké statistické údaje, fakta, která by potvrzovala nesoulad s realitou, co byste řekl?

         PS Mimochodem, nechápu, proč mě "míníš"?) Za to, že jsem dal odkaz na článek?

         Nevidím smysl pokračovat v diskusi na toto téma. hi
         Všechno, co jsem chtěl říct, jsem řekl.
         1. Nevidím smysl pokračovat v diskusi na toto téma.

          Ach ano, proboha! Dal jsi mi možnost vyjádřit svůj názor. A pro mě je důležité, aby to tady zaznělo. Za to ti děkuji. Zbytek jsou všechny texty

          Ach, mimochodem .. možná to bude pro někoho zajímavé (no, pro obecný vývoj):

          Německý soud zprostil viny profesora Ulricha Kutscheru, který byl souzen za výroky o přímé souvislosti mezi „těmi“ a „těmi“
          https://ifamnews.com/ru/sud-v-germanii-opravdal-professora-ulriha-kucheru-sudimogo-za-vyskazyvaniia-o-neposredstvennoi-sviazi-mezhdu-gomoseksualizmom-i-pedofiliei/amp
          1. Maržeckij Offline Maržeckij
           Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:32
           -12
           Ach ano, proboha! Dal jsi mi možnost vyjádřit svůj názor. A pro mě je důležité, aby to tady zaznělo. Za to ti děkuji. Zbytek jsou všechny texty

           Normální přístup. hi Téma adopce dětí LGBT lidmi je složité a kontroverzní. Článek není vůbec můj. Jen jsem viděl divoký, dle mého názoru, komentář a považoval za nutné se vyjádřit. Nemám rád, když je někdo někde nevybíravě hromadně nahráván.
           Nazývat člověka bezdůvodně pedofilem je podle mě hrozná urážka.
       2. Ugr Offline Ugr
        Ugr 12. února 2022 01:11
        +7
        Rozhodně se mezi gayi syn stane gayem, stejně jako u lesbiček se z dívky stane lesba ...
        1. Komentář byl odstraněn.
      2. Maržeckij Offline Maržeckij
       Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:22
       -12
       Pořád si myslím, že se překrývají.

       Někde se musí protnout. Ale žádný německý (britský) vědec s vlastním názorem není dostatečnou autoritou, aby automaticky označil miliony lidí za pedofily.
       1. Ale žádný německý (britský) vědec s vlastním názorem není dostatečnou autoritou, aby automaticky označil miliony lidí za pedofily.

        Pokud světoznámý vědec, specialista v tomto konkrétním směru, nemáte žádnou pravomoc, pak KDO ???
        Tak začněme věřit Wikipedii.
        1. Maržeckij Offline Maržeckij
         Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:36
         -10
         Na jednoho vědce bude vždy připadat jiný vědec. hi
         Ve vašem článku významného vědce jsou taková slova, že v hetero rodině v.. cest je vyloučeno. Opravdu?
         Ve "Game of Thrones" jsem viděl něco úplně jiného. úsměv
         Nějaká velmi kontroverzní teze, nemyslíte?

         Ulrich Kuchera není ani zdaleka obyčejný učitel na provinční univerzitě, ale vědec s mezinárodním renomé. Autor asi 300 vědeckých článků a 13 knih, podle vlastních slov „ví, jak věda funguje“. Specialista na fyziologii rostlin a evoluční biologiiKučera učinil ve svém oboru mnoho významných objevů. Za doktorskou práci obdržel zvláštní cenu americké farmaceutické společnosti Pfizer.

         Ale je to odborník, co je potřeba k takovým úsudkům?

         Autor „Nové chronologie“ Fomenko je také světově proslulý vědec, akademik. To mu ale nebrání nést jakoukoli herezi.
         1. Ale je to odborník, co je potřeba k takovým úsudkům?

          přečtěte si své:

          …specialista na fyziologii rostlin a evoluční biologii

          Zaměření na „kombinace písmen“: evoluční biologie.

          Evoluční biologie je obor biologie, který studuje původ druhů od společných předků, dědičnost a variabilitu jejich znaků, rozmnožování a rozmanitost forem v průběhu evolučního vývoje.
          Wiki..

          Zaměřujeme se na slovo „reprodukce“.

          Jak by se to trochu protnulo s „produktivitou“ partnerství osob stejného pohlaví, nebo ne?)
          1. Maržeckij Offline Maržeckij
           Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 16:42
           -6
           Jak by se to trochu protnulo s „produktivitou“ partnerství osob stejného pohlaví, nebo ne?)

           Velmi malé překrývání. hi
           Navíc šlo o pe..filii a výchovu dětí potenciálními ge..mi, a ne o rození dětí ge..v z ge..v. To je otázka na pomezí psychologie, psychiatrie a s...xologie.
       2. Ale žádný německý (britský) vědec s vlastním názorem není dostatečnou autoritou, aby automaticky označil miliony lidí za pedofily.

        Mimochodem, znovu jsem si to přečetl a zjistil, kde vznikla vaše disonance.

        Vědec netvrdil, že všechny „miliony těchto“ jsou „ti“. "Křižovatky" podložil inverzní statistikou, totiž: v 95% případů ****filie byl homo*ismus.
        Nenechte se tedy svými „miliony“ urazit k srdci.)
        1. Maržeckij Offline Maržeckij
         Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:58
         -8
         Nenechte se tedy svými „miliony“ urazit k srdci.)

         To nejsou moje miliony. Jako základní právník stojím za spravedlností.

         Mimochodem, znovu jsem si to přečetl a zjistil, kde vznikla vaše disonance.

         Nemám žádnou disonanci. Obecně jsem odpovídal pravoslavným. Byli jste to vy, kdo hodil tento článek tohoto rostlinného biologa, zajímajícího se o LGBT témata, a začal na něj odkazovat
     3. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 13:33
      +6
      Bude kluk vychovaný v takové „rodině“ šťastný?
      1. Maržeckij Offline Maržeckij
       Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:17
       -9
       Sakra, nechci zacházet hlouběji do tohoto tématu, ale musím. Protiotázka: bude chlapec vychovaný zcela bez rodiny v dětském domově, kde se mu mohou starší soudruzi, nebo dokonce nejen oni, posmívat?
       Viděli jste film Spáči? Jeden z mých bývalých kolegů jednou provedl kontrolu jedné mladé kolonie. Tam se podle něj stalo úplně to samé. Od odpovědných lidí.
       Samozřejmě, nápravný ústav a sirotčinec nejsou totéž, ale přesto ...
       P.S. Neříkám to na obranu práv LGBT adopce, ale v souvislosti s otázkou, kde může být nešťastné svobodné dítě šťastnější.
       1. Valera75 Offline Valera75
        Valera75 (Valery) 11. února 2022 15:02
        +10
        Protiotázka: bude chlapec vychovaný zcela bez rodiny v dětském domově, kde se mu mohou starší soudruzi, nebo dokonce nejen oni, posmívat?

        že gayové, že pedofilové a ti a jiní nemocní lidé, a tedy oba mají přísně zakázáno adoptovat (adoptovat) a vychovávat děti.
        1. Maržeckij Offline Maržeckij
         Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:04
         -7
         No, zdá se, že v Rusku je to zakázané. To je téma Západu. Tak proč bychom si měli dělat starosti?
       2. Dima Offline Dima
        Dima (Dmitry) 12. února 2022 16:31
        +1
        Dovolte mi vložit svých 5 centů. Jako člověk, který prošel adopčním řízením, mohu s jistotou říci, že v posledních letech je v Rusku obtížné najít relativně zdravé fyzicky i duševně děti vhodné k adopci. A to platí pro každý pár. Takže, ať to vypadá jakkoli divně, v Rusku, ve velkých městech, celá řada lidí, kteří si chtějí vzít děti k adopci, nebo k trvalému opatrovnictví a létat za nimi z Petrohradu do Krasnojarsku, nebo Jakutska, je docela běžná věc.
        Z nějakého důvodu si mnozí jsou jisti, že protože je dítě v dětském domově, může být adoptováno, bohužel všechno není tak jednoduché. Nemůžeme adoptovat jednoho z bratrů / sester, musíte vzít všechny najednou, a to mohou být tři nebo pět lidí, protože to může způsobit morální trauma pro dítě nebo jeho bratry / sestry. Navíc jsou časté případy dočasného zbavení rodičovských práv, když matka / otec sedí nebo pije. Opusťte zónu, vezměte dítě zpět. Ukazuje se tedy, že mnoho zdravých dětí žije roky v „dětských domovech“.
    2. konzultace Offline konzultace
     konzultace (Vladimír) 11. února 2022 20:11
     +4
     Citace: Ortodoxní
     ...A buďte zatraceni navždy a navždy všechny pedofilní mužské páry!!!

     a ženy taky! nejsou o nic lepší!
   2. Třešeň Offline Třešeň
    Třešeň (Kuzmina Tatiana) 11. února 2022 12:58
    +3
    V noci jsem se probudila a nemohla jsem spát.Zapnula jsem televizi - byla vypnuta na kanálu TLC a zapnuta. A na obrazovce vidím - muž rodí. Zbytek spánku má pryč. ... drahá!" Myslel jsem, že stále spím a mám noční můru. Ale ne! Teta nepřeměněná na strýce opravdu rodí a muž přeměněný na tetu povzbuzuje.Teta nepřeměněná na strýce pak dítě kojila.Teď jsem určitě viděla všechno! Viděl jsem to v naší televizi!
  3. Třešeň Offline Třešeň
   Třešeň (Kuzmina Tatiana) 11. února 2022 13:01
   +3
   Pamatujete si, jak matky v Gruzii rozehnaly své modré syny z průvodu? Jak byli prokleti? Pokud jste se narodili v Čečensku a uvědomili jste si, že jste mírně modří, je lepší okamžitě odejít.
 2. Alexej Davydov (Alexej) 11. února 2022 12:45
  0
  Kouzla západní kultury, tak barvitě vymalovaná autorem, mohou ohrozit jen samotný Západ, který se stane vítězem, konečně řešícím ruskou otázku.
  Nás jako poražené neohrožuje bavorské pivo, ale něco úplně jiného.
  Budeme si muset pamatovat koncentrační tábory, které byly navrženy tak, aby ničily nepotřebné národy. Problém přelidnění planety je přeci potřeba nějak řešit.
  Ano, a o ruské otázce bude muset Západ rozhodnout již definitivně. Aby zase nevstal.
  Technologie tohoto obchodu v civilizovaném Německu byla dopracována k dokonalosti v minulém století. V naší době se přidá k získání výhod z rozebírání lidí pro orgány k transplantaci. Západní morálka se jako vždy ochotně ohýbá.
  Pro ty, kteří pochybují, doporučuji, abyste si prohlédli filmy o koncentračních táborech v Německu.
  Těm, kteří to považují za neschopný současný Západ, doporučuji ještě jednou zhlédnout nádherný celovečerní film „Dogville“ z roku 2003 v režii Larse von Triera. Toto je autoportrét Západu
  1. Ugr Offline Ugr
   Ugr 12. února 2022 01:16
   0
   Západ nestihne zaútočit na Rusko, do 30 let je pohltí Arabové
 3. Bulanov Offline Bulanov
  Bulanov (Vladimír) 11. února 2022 13:18
  0
  Ve svém odstavci 12.3. Rozlišení PACE vyžaduje:

  A proč je Ruská federace stále v PACE, když nesdílí její názory?
  1. Třešeň Offline Třešeň
   Třešeň (Kuzmina Tatiana) 11. února 2022 15:48
   +2
   Takže říci, že následovat nepřítele zevnitř je zcela legální.
 4. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 13:26
  +5
  Citace z Monster_Fat
  Propaganda LGBT je přirozeně mnohem horší než výzvy k useknutí hlavy těm, kteří nesouhlasí.

  Ochrana LGBT lidí na základě toho, že existují ještě horší věci, je diskutabilní.
  Nepřátelé vysvětlují svou politiku takto – říkají, že gayové jsou lepší než násilníci.
  Jenom tohle všechno je pida.kaya lež. Volba se neskládá ze dvou možností – mezi LGBT a odsekáváním hlav.
  Je docela možné si vybrat rodinné hodnoty, vzájemnou pomoc, přátelství atd.
 5. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 14:01
  +6
  Citace: Marzhetsky
  Ale považuji za nepřijatelné označovat všechny gaye stejným kartáčem za pedofily, protože to není pravda.

  A kdo nahrává? Prostě se vytvářejí podmínky pro novou společnost.
  Je to jako prohlásit drogy za neutrální látky. Ne každý se stane drogově závislým, že?
  Tolerance. Proč omezovat lidem svobodu projevu? Tak?
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 14:07
   -5
   A kdo nahrává?

   Tov. napsal ortodoxní. Zde je citát:

   A buďte zatraceni navždy a navždy všechny pedofilní mužské páry!!!

   Prostě se vytvářejí podmínky pro novou společnost.
   Je to jako prohlásit drogy za neutrální látky. Ne každý se stane drogově závislým, že?

   Tato nová společnost se buduje na Západě. Toto je jejich volba. Koneckonců, nikdo tě nenutí sát s muži, že?

   Tolerance. Proč omezovat lidem svobodu projevu? Tak?

   Ruské děti tam už neposílají. čeho se tak bojíš? Hnijí a rychleji se rozpadají. Dělejte ve své zemi lepší věci.
   Osobně mě víc trápí, když jsou lidé uneseni, svlečeni před kamerou a zesměšněni. A to vše zůstává bez trestu. hi
 6. Joker62 Offline Joker62
  Joker62 (Ivan) 11. února 2022 14:05
  +3
  Tito LGBT lidé by měli být okamžitě nabodnuti! Takže to bylo neuctivé k ostatním!
  Stali se úplně otravnými a Rusko už svůj nedostatek blahobytu označuje jako „mužnost“!
 7. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 14:46
  +4
  Citace: Marzhetsky
  Protiotázka: bude chlapec vychovaný zcela bez rodiny v dětském domově, kde se mu mohou starší soudruzi, nebo dokonce nejen oni, posmívat?

  A co jen dvě možnosti? Sirotčinec, bez rodiny nebo gay rodina?
  Zdá se, že mnoho normálních rodin chce adoptovat děti. Není to ono? Ano, a s dětskými domovy je třeba nakládat opatrněji a nehledat východisko nestandardními prostředky.
  No, nebo se to alespoň omezí na umožnění adopce/adopce pouze opačného pohlaví. Proč ne možnost?
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:08
   -8
   A co jen dvě možnosti? Sirotčinec, bez rodiny nebo gay rodina?
   Zdá se, že mnoho normálních rodin chce adoptovat děti. Není to ono?

   hádám se? Nechte adoptovat hetero páry. Můj původní komentář k tomuto tématu vůbec nebyl.

   Ano, a s dětskými domovy je třeba nakládat opatrněji a nehledat východisko nestandardními prostředky.

   A se všemi druhy uzavřených institucí musíte pečlivě chápat a sledovat, co se tam pravidelně děje.
 8. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 14:51
  +1
  Citace: Marzhetsky
  Tov. napsal ortodoxní. Zde je citát:
  A buďte zatraceni navždy a navždy všechny pedofilní mužské páry!!!

  podepíšu to.
  Ale jen ať mužské páry žijí v klidu, pokud po dohodě.
  Pedofilové, promiňte, nemám moc rád, i když jsou jednotlivci, i když žijí v párech.

  Pokud však pravoslavní považují všechny gaye za pedofily, pak se mýlí. Tady s tebou souhlasím.
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:09
   -5
   Pokud však pravoslavní považují všechny gaye za pedofily, pak se mýlí. Tady s tebou souhlasím.

   Přesně k tomu jsem měl zpočátku poznámku, na kterou jsem se plánoval omezit.
 9. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 14:57
  +2
  Citace: Marzhetsky
  Tato nová společnost se buduje na Západě. Toto je jejich volba.

  Tímto způsobem určitě ne. Na Rusko je vyvíjen nátlak, aby zajistilo, že naše zákony pro homosexuály budou v souladu s jejich normami. V každém případě o tom naše média neustále píší. Lži, asi?))))
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:10
   -5
   Zdá se, že naše národní legislativa je nyní vyšší než mezinárodní. Kdo a co tedy může od Ruska požadovat?
   1. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:20
    +2
    Pokud v této věci nebyly žádné sankce, pak určitě budou.
    1. Maržeckij Offline Maržeckij
     Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:24
     -4
     Z nějakého důvodu se někdy sankcí bojíme, někdy se nebojíme. Chtěl bych nějakou konzistenci.
     1. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:29
      +3
      Osobně se sankcí nebojím. Jen je mi špatně, že se někdo odváží uvalit sankce, a to i při takových příležitostech, že se mi chce plivnout do tváře.
      1. Maržeckij Offline Maržeckij
       Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:30
       -1
       Odpovím takto: pederasts. Dobře, rozumíš úsměv
 10. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:00
  +2
  Citace: Marzhetsky
  Osobně mě víc trápí, když jsou lidé uneseni, svlečeni před kamerou a zesměšněni. A to vše zůstává bez trestu.

  Takže možná budeme volit to, co nás trápí nejvíc. A vše ostatní bude ignorováno.
  Mezitím jsou v UG více než dva nebo tři články. No, asi o tom jistě víte?
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:10
   -2
   Abych byl upřímný, moc jsem nepochopil, co jsi chtěl říct. hi
   1. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:16
    +2
    Postavil jste do protikladu únosy, svlékání a šikanu se zločiny na dětech.
    Opozice je falešná.
    Všechny zločiny musí být zastaveny. Bez ohledu na to, co komu více či méně vadí.
    1. Maržeckij Offline Maržeckij
     Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:18
     -2
     Nic jsem neoponoval. Snažil jsem se na konkrétním příkladu vysvětlit, že problémy ruské reality jsou nám bližší než imaginární problémy španělských dětí. A poradil mi, abych věnoval pozornost našim vnitřním problémům.
 11. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:06
  +3
  Citace: Marzhetsky
  Ruské děti tam už neposílají.

  Řeknu vám divokou věc. Je mi líto španělských dětí. A dokonce i marocké.
  Všechny děti mužských párů však byly evropského vzhledu. Možná jsou gayové rasisté mrkl
 12. Maržeckij Offline Maržeckij
  Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:16
  -2
  Citace: Expert_Analyst_Forecaster
  Řeknu vám divokou věc. Je mi líto španělských dětí. A dokonce i marocké.
  Všechny děti mužských párů však byly evropského vzhledu. Možná jsou gayové rasisté

  Indy problémy nezajímají, ale španělské děti? úsměv To jsem já, ironicky.
  Máte na výběr: přestaňte na to myslet, protože na vás nic nezávisí, nebo začněte bojovat za práva dětí adoptovaných LGBT lidmi v Evropě. Nevím, jak bojovat.
  Možná shromáždíte online petici a pošlete hromadnou výzvu evropským institucím a vyjádříte svůj postoj. Toto je moje bezplatná právní rada. hi
 13. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:23
  +1
  Citace: Marzhetsky
  Indy problémy nezajímají, ale španělské děti?

  Přitažené za vlasy, podle mého názoru problémy indiánů nezajímají.
  Ale adoptované (asi) děti jsem viděl na vlastní oči.
  A to bylo před 6-7 lety. Nyní vyrostli.
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:25
   -2
   No, řekl jsem ti o tom všechno, co jsem mohl. hi Doufám, že se teď těm klukům daří dobře.
 14. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:26
  +1
  Citace: Marzhetsky
  Máte na výběr: přestaňte na to myslet, protože na vás nic nezávisí, nebo začněte bojovat za práva dětí adoptovaných LGBT lidmi v Evropě.

  V podstatě máte pravdu.
  Ale při čtení/komentování se buď nadmíru nadchneme, nebo vypustíme páru.
  Vypustil jsem páru.
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 15:31
   -5
   A zde ztrácím čas a mentální energii, která by se mohla ubírat užitečným směrem. Půl dne práce do odpadu...
 15. Komentář byl odstraněn.
 16. Expert_Analyst_Forecaster 11. února 2022 15:36
  +3
  Citace: Marzhetsky
  A zde ztrácím čas a mentální energii, která by se mohla ubírat užitečným směrem.

  Proč nepotřebujete zpětnou vazbu? Osobně získám 60 % výhod čtením komentářů.
  Žádná urážka vám nebude řečena.
  1. Maržeckij Offline Maržeckij
   Maržeckij (Sergey) 11. února 2022 16:10
   +1
   Článek tedy není můj. Přišel jsem sem náhodou.
   Prostě nemám rád nespravedlnost, takže jsem nemohl mlčet.
   Osobně jsem měl možnost se s pedofilem opravdu vypořádat a dát ho do vězení. Jeden cikán předváděl klukům u vchodu „finty“. Špatný člověk. Pak se snažil vypadat jako psychopat, aby ho vzali do blázince.
   Obecně se mi nelíbilo, že se všemi gayi takto zacházeli stejným štětcem. hi
   1. Jurij Palaznik Offline Jurij Palaznik
    Jurij Palaznik (Jurij Palaznik) 12. února 2022 04:05
    +2
    A marně se neuklidní, dokud nenastolí diktaturu svobodných zadků. A řitní otvor má pouze jednu funkci. Kdo ve své mysli teprve začíná připouštět alternativu, již začal svou mysl obracet.
 17. je nutné vrátit článek za sodomii, která byla za Stalina. Zdá se, že dali společný fond na 3 roky
 18. Komentář byl odstraněn.
 19. Jurij Palaznik Offline Jurij Palaznik
  Jurij Palaznik (Jurij Palaznik) 12. února 2022 04:01
  +3
  V trestním zákoníku Ruské federace je bezpodmínečně nutné vrátit článek za sodomii. Bible nazývá gaye lidmi zkažené mysli. To je duševní zranění. LGBT lidem nemůžete nic dovolit. Pokud dáte prst, ukousnou vám ruku. Sodoma a Gomora byly spáleny ohněm za hřích sodomie a jiné zvrácenosti. Z rotace. Mluví také o obrácení mysli. Západ tedy upadl do stejného hříchu. Kdo ví... Oheň už jednou spálil zhýralost v Sodomě. Západ se musí zamyslet.
 20. Oleg Rambover Offline Oleg Rambover
  Oleg Rambover (Oleg Pitersky) 12. února 2022 12:41
  -3
  Jak jsou Rusové znepokojeni tématem vztahů mezi osobami stejného pohlaví, to je něco. Kolik komentářů zmizelo.
  Anotace k tématu:

  - Jaký máte názor na zastánce vztahů mezi osobami stejného pohlaví?
  - Já k nim nepatřím.

  PS Rodiny stejného pohlaví (žen) vychovávající děti jsou v Rusku zcela běžné a je jen otázkou času, kdy se to de facto změní v de iure.
 21. Expert_Analyst_Forecaster 13. února 2022 03:55
  +3
  Citace: Oleg Rambover
  PS Rodiny stejného pohlaví (žen) vychovávající děti jsou v Rusku poměrně běžné

  Nevím. Bydlím v krajském centru, ale nikdy jsem nenarazil. Tak o čem v Rusku docela běžné přesně lež. Možná jsou takové rodiny v Moskvě. Ale o Rusku - jen lež.
  1. Oleg Rambover Offline Oleg Rambover
   Oleg Rambover (Oleg Pitersky) 14. února 2022 06:41
   -3
   https://www.gazeta.ru/social/2014/03/12/5947085.shtml
   Nejsou jen v Moskvě. Statistiky nikdo nezná, ale jsou.
  2. Čtvrtý Offline Čtvrtý
   Čtvrtý (Čtvrtý) 14. února 2022 10:28
   0
   Politoložka Ekaterina Shulman se domnívá, že manželství osob stejného pohlaví jsou „stejnou tradiční rodinou“. Uvedla to ve vysílání autorského pořadu "Status" na Echo Moskvy.

   V právním smyslu nejsou svazky osob stejného pohlaví v naší legislativě rodinou. Ve veřejném smyslu je manželství legalizováno vztah mezi mužem a ženou uznáno společnost.

   Co řekl Oleg Rambover rodina není. Předpokládá, že naše společnost takové rodiny uznává. Ale není. Oleg vás klame.
 22. Nicolas Offline Nicolas
  Nicolas (Nicolas) 13. února 2022 11:17
  0
  V posledních letech jsme byli svědky zrodu nové civilizace. Konvenčně jej lze nazvat transgender-pederastic, jehož dirigentem je kolektivní Západ. Naším úkolem je bránit jejímu šíření na naše území.
 23. Expert_Analyst_Forecaster 13. února 2022 12:37
  +2
  Citace: Nicolas
  vidíme zrod nové civilizace.

  Spíše úpadek starého. Nic není nového pod sluncem. Podobně zanikla i Římská říše.
  1. Ksv Offline Ksv
   Ksv (Sergey) 13. února 2022 19:21
   0
   Docela správný! "Osvícení" pederastové nedokázali odrazit "hloupé" barbary. Co přesně teď vidíme v Evropě! Jak moc jsou Evropané dostatečně zajímaví?
 24. Komentář byl odstraněn.