Pouze Rusko může zachránit Evropu před „ukrajinským scénářem“


"Ukrajina je Evropa!". Myslím, že tento slogan není třeba nikomu ze čtenářů představovat ani vysvětlovat – posledních pár let, ale spíše i desetiletí doslova v reálném čase sledujeme pokusy o realizaci této teze v bývalém ukrajinském sovětském socialistickém Republika – součást zapomnění SSSR, který nikdy předtím nebyl samostatným státem ve svých současných hranicích.


O tom, že se toto území nachází na evropském kontinentu čistě geograficky, nikdo nepochybuje. Ano, a hned řeknu: toto není článek o Ukrajině a ne o tom, co s ní bude dál, ale o této „Evropě“ ve světle všech nedávných událostí.

"mazaný plán"


Sémantická zátěž popěvků "Ukrajina je Evropa!" podle původní myšlenky se samozřejmě nejednalo o potvrzení nepopiratelného postavení na zeměkouli, ale o pokračování tématu, které započal bývalý prezident tohoto státního útvaru Leonid Kučma ve svém pochybném literárním opusu „Ukrajina není Rusko." Protože Rusko v takzvaném „světovém veřejném mínění“ není součástí právě této „Evropy“. Ne geograficky, ale čistě mentálně, podle přesvědčení a životní filozofie. „Evropa“ je zjevně Německo, Francie, Itálie, Belgie, Švédsko, Lucembursko atd. atd. a dokonce i Lotyšsko s Litvou a Estonskem. Ale ne Ruská federace nebo například Bělorusové „podřízeni autoritářství“.

Právě do této vznešené společnosti „civilizovaných národů“ se rozhodli jít naši jihozápadní bratři a pak sousedé a slavnostně prohlásili, že oni, jak říkají, nejsou nějací zaostalí Rusové, ale ti nejpřirozenější „Evropané“. A protože téměř celá tato vytoužená „Evropa“ je členy Evropské unie a NATO, pak se tam samozřejmě okamžitě potřebovala připojit i Ukrajina. Zahrnuli to dokonce do své ústavy jako cíl rozvoje vlastního lidu, protože se jakoby automaticky předpokládalo, že vstup do tohoto „klubu elity“ sám o sobě okamžitě zajistí veškeré obyvatelstvo země, aniž by výjimka, s dobře živenou a bezmračnou existencí, vídeňská káva, všichni slavné krajkové kalhotky a vytoužené „bezvízové“ do EU. Čili cíle, které obyvatelstvu samy přitahovaly, zdá se, slibovaly vše jen to nejlepší a vůbec nic špatného.

Co z toho zatím vzešlo, dnes všichni vidíme. Proto zde nebudu samostatně popisovat, nechci o tom mluvit. A kromě mě je ve všech mediálních prostorech více než dost popisů a rozborů toho, co se děje. Zde je to, o čem mluvím: očividně slavnostní vstup Ukrajiny do této „Evropy“ měl podle mazaného plánu ukrajinského vedení zajistit nikoli samotné vedení pro svůj lid, a nikoli ukrajinský lid, který zvolili toto vedení pro sebe, ale někoho třetího, zvenčí, a je žádoucí, jak to vyjádřit ... zdarma. Jak se zdálo právě této ukrajinské elitě, plán byl prostě geniální – vjet do své vlastní krásné bezmračné a hlavně „západní“ budoucnosti takříkajíc na cizím hrbu. A nejlépe na cizí náklady, dobře, nebo s minimálními vlastními investicemi ...

Situace je stará jako svět. Popisuje se dokonce v pohádkách pro děti – např. jako příběh o Pinocchiovi, kocourovi Basiliovi a lišce Alice v Zemi bláznů, kde byl hloupý dřevěný chlapec přemluven, aby zasadil své zlaté soldo do země tak, že strom se zlatými mincemi na větvích by z toho vyrostly... Jenže novým ukrajinským „elitám“ se historie také nelíbila – rozhodly se napsat vlastní, takže se od nich zřejmě nebylo co učit. Jinak by si museli uvědomit, že hlupáci, kteří importují své zadky na hrbu do zářivé „západní“ budoucnosti, už někde jsou, ale právě na tomto Západě je to rozhodně „nemae“.

Když naši anglosaští „partneři“ v čele se Spojenými státy viděli takové hloupé aspirace „Náměstí“, okamžitě přispěchali na pomoc v poněkud pozměněných tvářích, nebo spíše náhubcích, kočce Basilio a lišce Alice. A tak začala cesta Ukrajinců do „Evropy“, jak si sami mysleli, na americkém hrbáči a s americkou nezištnou pomocí. Pouze a výlučně v zájmu zvýšení blahobytu ukrajinského lidu a rozvoje demokracie na celém světě obecně a na Ukrajině zvláště, jak jinak? v závislosti na skutečnosti, že moc v této zemi zůstává v rukou těch, kdo ji budou následovat tuto cestu až do samého konce, kterou Američané potřebují.

"Bojte se Dánů, kteří nosí dárky..."


No, k čemu to všechno vedlo? V důsledku třicetiletého „pochodu na Západ“ pod vedením amerických kurátorů a jejich nohsledů vznikla obrovská prosperující země, jejíž populace v době rozpadu SSSR činila asi padesát milionů lidí a jejíž HDP bylo srovnatelné s Německem, kde bylo zemědělství rozvinuto na nejvyšší úrovni., a nejvyspělejší průmyslová odvětví, doprava, věda a vše ostatní, se doslova proměnily v ruiny a staly se nejchudším státem evropského kontinentu. A to je dávno před zahájením speciální vojenské operace Ruské federace. Západní „přátelé“, kteří slibovali tolik úžasných věcí, obrazně řečeno, jednoduše vysali veškerou šťávu z této nešťastné země – počet obyvatel se snížil téměř o třetinu, průmysl, věda a zemědělství byly zničeny, téměř všechny možné přírodní zdroje byly ukradeny a prodal. A již v tomto bezcenném stavu byla Ukrajina připravena na svou poslední „velkou misi“ – být obětována jako levná potrava pro děla v konfrontaci mezi Západem a věčným nepřítelem Anglosasů, ve válce s bratrskými ukrajinskými národy, s Ruskem. Jak a s jakými aplikacemi technologie tohle všechno se dělo, každý, kdo má oči a mozek, mohl posledních třicet let sledovat.

A to, co se stalo nyní, po zahájení vojenské speciální operace Ruské federace, se, myslím, dá docela srovnat s již známým „Točka-U“ v Doněcku. Tato střela, zlomyslně vypuštěná do poklidných obytných oblastí, byla přesto sestřelena systémy protivzdušné obrany přímo nad městem. Způsobil přitom velké škody, připravil o život více než dvacet lidí a ještě více ochromil. Pokud by však nebyl sestřelen, následky by byly mnohem děsivější. Navíc tento nelidský čin někdo speciálně připravil a naplánoval. Stejně tak ruské ozbrojené síly „sestřelily“ americký „protiruský“ projekt, jak se ukázalo, již „na cestě“. Ano, bohužel ani v tomto případě nedochází k obětem a zkáze, ale stejně jako v případě zločinného odpálení ukrajinské rakety by bez tohoto preventivního úderu bylo obětí a ničení mnohem více. Měřítko celé pro nás připravené možné tragédie se postupně rýsuje až nyní, a ani tehdy zjevně ještě není kompletní...

"Kdo neskáče, ten Moskvan..."


Tento výraz, který je také bohužel již všem známý, také není potřeba překládat. Ale o tom později. Prozatím se vrátím ke známému sloganu na začátku článku – „Ukrajina je Evropa“. Zajímalo by mě, zda se skutečná pravda této fráze dnes dostává k mnoha lidem? A hlavně se to začalo dostávat i k samotným Evropanům? Chápou, že je čeká přibližně stejný osud jako jejich nešťastného východního souseda? K mé velké lítosti je zatím odpověď na tuto otázku až na vzácné výjimky negativní. I když všechny stejné známky všeho, co se na Ukrajině po dlouhou dobu dělo, se nyní zjevně objevují v naprosté většině evropských států.

Stejně jako na Ukrajině se EU již rozhodla opustit ruské zdroje energie. Tomuto zjevnému „střelení do nohy“ se říká „snížení závislosti na Rusku“. Všichni jsou přesvědčeni, že je lepší koupit vše stejné v USA, i když to stojí mnohem víc. Navíc do tohoto rámce docela dobře zapadá nákup stejného zkapalněného plynu ruského původu, ale za přemrštěné ceny a přes americké „těsnění“. Přinejmenším až do nedávné doby a čerstvých sankcí se často přesně toto dělo. Nic si nepamatuje?

Naprosto to samé s ukončením letového provozu. A s přerušením obchodních vztahů s podniky z Ruské federace. Evropské společnosti jsou ve strachu ze sankcí doslova nuceny opustit ruský trh s obrovskými ztrátami. Zákazy a omezení dovozu různých ruských surovin a dalšího potřebného zboží nebo jejich součástí značně komplikují práci mnoha podniků, což často činí jejich produkty jednoduše ztrátovými. Totéž, ale striktně v opačném směru, i když se stejným efektem, se děje s exportem evropských výrobců do Ruské federace. Firmy přicházejí o zakázky, lidé o práci, země přicházejí o daňové příjmy a tak dále... Prudký růst cen energií a v důsledku i samotné elektřiny a tepla, ke kterému došlo v důsledku anti -Ruská hysterie vedla k rozsáhlému nárůstu účtů za energie, někdy až několikanásobně. Ale na Ukrajině bylo všechno úplně stejné!

Ano, v důsledku toho všeho se již v samotných Spojených státech začaly objevovat určité problémy s cenotvorbou a inflací, ale jak se zdá tamním u moci, hra jednoznačně stojí za svíčku – téměř celá evropský hospodářstvía v důsledku toho politikadostal pod plnou americkou kontrolu. Čili teď po „Náměstí“ a zbytku starého kontinentu přišla řada na „sání šťáv“. Pro evropské občany, kteří nepotřebují na Západ – už tam jsou, mají státy v zásobě další „mrkev“ – ochranu před „ruskou hrozbou“. Ano, na rozdíl od Ukrajiny se zde Američanům jednoznačně zvyšují náklady a rizika, ale „vysávání“ „tučné“ a prosperující Evropy se rozhodně ukáže jako řádově více. Jak se říká, "pouze obchod a nic osobního" ...

Typově podobné výrazy popěvku „Kdo neskáče, ten Moskvan...“ se již objevily i v moderní Evropě. Například v německé verzi lze člověka v očích takzvané veřejnosti doslova „odepsat“ a označit ho jako „Putin-versteher“. Píše se obojí dohromady, samostatně nebo s pomlčkou. V doslovném překladu „ten, kdo rozumí Putinovi“. Všimněte si, že Putina nepodporuje, nesouhlasí s ním, ale prostě rozumí. Pro „zrušení“ určité osobnosti to samo o sobě v moderní „demokratické komunitě“ zcela stačí. Téměř ve všech evropských tiskovinách jsou veřejné urážky Ruska a Rusů povoleny. Za výraz „Ruské kurvy“ (překlad zde podle mě také není vyžadován) ze strany učitele v české škole s dětmi tento učitel také nic neměl a rozhodně mít nebude, ale pokud bych zkusil si něco takového dovolit třeba ve vztahu k Židům nebo Cikánům, určitě by to vyletělo z práce jako zácpa a ještě bych si vydělal na kriminální článek...

Všude se ruší koncerty ruských umělců. Dokonce jde o idiocii - zmrzlina, jako je „zmrzlina“ známá všem od sovětských časů, byla dříve nazývána „ruskou zmrzlinou“ ve východní Evropě, nyní byla přejmenována na „ukrajinskou“ ... A pak, samozřejmě uzavření naprosto všech médií, která si dovolují jakousi alternativu k oficiálně přijímanému pohledu, institut skutečné politické cenzury, pronásledování odpůrců až po fyzické útoky... No prostě jako uhlík kopie všech akcí ve "Square"! Jedním slovem „Ukrajina je Evropa“ nebo naopak – Evropa jde postupně stejnou cestou a dokonce se stejnými „milými průvodci“. Jen evidentně rychlejší. Zdá se, že konečný cíl je stejný.

A samozřejmě, co je bezpečnost bez nejmodernějších zbraní a amerických válečníků? Takže to všechno také k Evropanům plynulo jako řeka. Ne zadarmo, samozřejmě - bezpečnost je teď drahá věc, takže pokud prosím, drahý Pinocchio, rozdělte si všechna svá solda, eura, libry, zloté nebo koruny, kterým ještě zbyly... A my, Spojené státy , tedy ochráníme vás, dodáme vám k tomu vše potřebné a také vás naučíme používat. No, stejně jako nedávno Ukrajinci. A Afghánci, mimochodem...

A jaksi nikdo v této Evropě si zatím jednoznačně neklade otázku: co s tím vším máme dělat, pokud nezaútočí samo Rusko?

Ale zkušenost Ukrajiny by jim všem měla říct, že je nutné se připravit na odražení této nejzákeřnější ruské hrozby, podle amerického plánu, stejně aktivně, aby se Rusko zmocnilo a donutilo, aby zaútočilo samo na sebe. Budou to mít další takový „Point-U“, jen větší. Opravdu doufají, že tento definitivně „vyletí“, ale i když znovu „sestřelí“, bude také mnohonásobně větší destrukce a ztráty.

A kdyby něco, říkají z Washingtonu, tak vás samozřejmě budeme krýt v rámci Severoatlantické aliance... Ukrajinským vůdcům, stejně jako afghánským vůdcům nedávno, řekli totéž. Ale pravdou je, že vše je vážné - je to napsáno na papíře, s pečetí a podpisy. Tento dokument se nazývá „Charta NATO“, konkrétně její článek č. 5. Jak cenné a nedotknutelné jsou všechny takové pečeti a podpisy pro americké kolegy, lze vidět na příkladu Pařížské klimatické dohody, Íránské jaderné dohody, Smlouvy o nasazení INF v Evropě atd. atd. Pokud někdo říká: to je prý nemožné, zničí to všechny principy evropské bezpečnosti, podkope důvěru spojenců ve Spojených státech a podobně, pak mohu odpovědět takto: pokud, nebo spíše kdy, to pak Američané nedají ránu všem svým takzvaným spojencům a jejich důvěře, jelikož z nich, stejně jako z Ukrajiny, v tu chvíli zbyde sotva něco - vysáté polomrtvé a připravena ke zničení.

Před pár dny si byl každý naprosto jistý, že kvůli pověsti svého vlastního dolaru ve světě Spojené státy v žádném případě nemohou udělat přesně to, co právě udělaly - oznámily přirozené nesplácení svých vlastních devizových závazků. proti Ruské federaci. A nic. Žijí dál. Takhle přežijí bez NATO (jak si sami myslí), vždyť NATO je to pravé v Evropě a vzniklo právě proto, aby se postavilo a zničilo Rusko, kterému se v tu chvíli prostě dočasně říkalo Sovětský svaz. Evropské NATO tak bude podle amerických plánů plnit svou jedinou funkci. A pro koho (v USA) je to rozdíl, i když za cenu masových životů všech Evropanů? A mimochodem, je jich skoro půl miliardy. A na rozdíl od stejných Ukrajinců nebo obyvatel Blízkého východu a severní Afriky už nebudou mít v přímém dosahu žádný dobře živený a pohodlný kontinent se sladkým sociálním systémem, kam můžete vzít a utéct v takovém počtu... To tedy ti, kteří tento případný Armagedon nějak přežijí, jen bude muset pokračovat ve své bídné existenci právě v tom, co po něm na místě Evropy zůstane.

Obrázek je celkově přinejmenším dost ponurý. Ale přes všechnu svou realističnost a provozní model toho všeho v miniatuře – Ukrajinu, která je už všem doslova před očima, si, zdá se, nikdo nechce všimnout prázdna. Jako na Ukrajině až do poslední chvíle před koncem všeho. To znamená, že „Evropa je Ukrajina“ již dnes nebo jí „bude“ ve velmi blízké budoucnosti. Včetně celého příběhu s buď bezmozkovým, nebo absolutně zkorumpovaným, ale nejspíše všemi dohromady, vedením a absolutně zombie populací se zcela vymytými médii, sociálními sítěmi, Hollywoodem a speciálně vytvořeným vzdělávacím systémem. A pro ty, kteří mají tyto stejné mozky, na rozdíl od všeho výše uvedeného, ​​stále fungují, byl již vytvořen speciální represivní legislativní rámec - také téměř úplně stejný jako na Ukrajině. "Tse use" (to je vše) je dnes "Evropa".

Nedávno jsem někde slyšel, že evropská budoucnost je jakési velké historické muzeum prakticky bez průmyslu a s životní úrovní na udržování kalhot, existující díky asijské turistice a prodeji zbytků duševního vlastnictví. Na základě všech nedávných událostí se mi jako člověku žijícímu v tuto chvíli právě v této Evropě tato varianta jeví stále dost optimistická...

Epilog s nadějí


Jakkoli to zní paradoxně, ale opět naprosto zommbovaná dalším šíleným nápadem, může stařenka-Evropa zachránit před tím nejapokalyptičtějším scénářem vývoje událostí opět jen Rusko a opět proti vůli Evropy samotné. Která opět ani nepochopí, že se skutečně zachraňuje.

A první krok k tomu již byl učiněn, když ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin jednou řekl, že v případě velkého konfliktu „úder zasadí rozhodovací centra“, a to nejen ta místa, odkud v směr Ruské federace, že něco půjde, plave nebo poletí s nějakými agresivními úmysly. Na základě skutečnosti, že stejná „rozhodovací centra“ se v současnosti nacházejí na americkém kontinentu, bych rád věřil, že zámořští „partneři“ toto varování slyšeli a pochopili. Dobrým praktickým potvrzením odhodlání Ruska v tomto směru bude úspěšné završení vojenské operace na Ukrajině s dosažením všech cílů vytyčených Ruskou federací. Protože hlavní zárukou zachování Evropy, alespoň v muzejní verzi, i relativně dlouhodobé bezpečnosti pro zbytek světa, může být jedině to, že vládnoucí elity ve Spojených státech konečně dostanou fakt, že tento Časem, když se rozsypali všude kolem a začali další velkou válku, nebudou moci sedět za svou „velkou louží“...
9 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Mikhail L. Offline Mikhail L.
  Mikhail L. 20. března 2022 20:02
  +2
  ... Lekce ... ukrajinské historie učí, že nic nenaučí!
  ... Milý autore, doufá, že svou publikací přesvědčí vládnoucí kruhy kolektivního Západu o nutnosti opustit protiruský kurz?
  ...Ale Západ potřebuje ukrajinskou černou půdu a přírodní zdroje Ruské federace pro následný průlom do Číny.
  ...Proto "nezmoudří"!
  ... A "Ukrajina je Evropa!" a nemá příležitost obrátit se proti svým věřitelům z MMF!
  ... Takové je "se la va"!
  1. Sega19 Offline Sega19
   Sega19 (Sergey) 20. března 2022 20:23
   +2
   Možná místo černozemě dostanou uprchlíky a konečně uvidí světlo, až tam začnou nepokoje za účasti Ukrajinců a nepokoje s emigranty z Blízkého východu, které byly před pár lety, budou vypadat jako květiny, protože ne Nepotřebují zbraně k peklu a aroganci, protože věří, že Evropa jim dluží, všichni jim dluží.
  2. Pišenkov Offline Pišenkov
   Pišenkov (Alexej) 20. března 2022 20:37
   +2
   Autor jen smutně konstatuje své závěry ze současné situace. Vládnoucí kruhy kolektivního Západu si tento článek pravděpodobně nepřečtou. A donutit je k něčemu správným směrem v tuto chvíli může jedině HDP a Ozbrojené síly Ruské federace, a to pouze silou, nebo alespoň její nejzjevnější demonstrací. Čas povídání už skončil, ani nevím, jestli naštěstí nebo bohužel...
  3. Rusa Offline Rusa
   Rusa 21. března 2022 06:41
   +1
   ...pro další průlom do Číny

   Ano, Evropa také potřebuje prohlásit Čínu za svého nepřítele, aby mohla podporovat Spojené státy. Pak to jistě dopadne tak, jak autor píše.
 2. vymazán Offline vymazán
  vymazán (Ster - bývalý maršál v naturáliích) 20. března 2022 21:02
  +2
  Kdo zachrání Rusko před Ruskou federací? Kdo zastaví ničení země a lidí? Nebo je to jako v Ruské federaci jedno takové nepřetržité vítězství, že se může exportovat na Ukrajinu? A co může Ruská federace nabídnout Ukrajincům/Rusům osvobozeným od banderovců? Moc oligarchů a zkorumpovaných byrokratů? Korupce, tmářství s injekcemi, kolaps ekonomiky? Takže ta dobrota je bohatá sama o sobě. Ani nyní, na osvobozených územích, Ruská federace nemůže zřídit dočasné velitelské úřady, nemůže dát rozumný akční plán, pouze někam posílá humanitární pomoc. Žlutočerné transparenty se právě někde začaly odstraňovat, ale někde visí! Co bude dál? Budou tyto země zahrnuty do Ruské federace nebo co? Ale nic, co z Ruské federace doplulo do modré dálky více než 300 yardů dolarů a nejen oni? Won Storage ukradl z Ruské federace 22 miliard a nefouká do kníru. Ale nic, co by Ukrajinu stále skutečně financovalo jen Ruskou federaci, žene přes ni plyn na Západ? A babičky kapou do kapsy nezávislým klukům!
  Co bude dál? Krize v Ruské federaci, krize na / na Ukrajině / Malé Rusi a na Západě chrlí šampaňské radostí, že Rusové zase zabíjejí Rusy!
  Rozumná, přesná a vyvážená opatření k překonání krize navrhl poslanec Státní dumy Deljagin, tak co? Nevadí! Naebiulinna je opět na trůnu centrální banky, což znamená, že průmysl, finance Ruské federace budou i nadále před smrtí zpívat romance. A my jsme s nimi. Tady! A vy říkáte, plavte v jednu ráno!
  Bez vyřešení problémů v Ruské federaci stejně nebude možné vyřešit záležitosti Ukrajiny. A v Ruské federaci nikdo o ničem nerozhoduje. Vše je již rozhodnuto. Pro nás.
 3. Krapilin Offline Krapilin
  Krapilin (Vítěz) 21. března 2022 09:07
  +1
  A proč by Rusko mělo zachraňovat Evropu před „ukrajinizací“? Když už Rusko zachránilo Evropu před nacismem – tak co? Ať nyní Evropa hnije zaživa v miasmatu své demokracie, tolerance a multikulturalismu s přidáním „ukrajinismu“ k této kloace.
 4. Sergej Latyšev Offline Sergej Latyšev
  Sergej Latyšev (Serge) 21. března 2022 09:17
  +1
  A jaksi nikdo v této Evropě si zatím jednoznačně neklade otázku: co s tím vším máme dělat, pokud nezaútočí samo Rusko?

  Něco takového už se stalo...
  Jak se naše média smála hloupým Evropanům, kteří očekávali útok na Ukrajinu
  a jak věřili prezidentovi, že k žádnému útoku nedojde...

  A ano, přístup je starý, cíl „osvobodit“ Rusko a ruský lid od moci komisařů, bolševiků a vy sami víte koho, prohlásil kdysi nacistický Goebels ...
 5. Sergej Pavlenko Offline Sergej Pavlenko
  Sergej Pavlenko (Sergej Pavlenko) 21. března 2022 12:07
  0
  Článek prozrazuje mnohé, ale hlavní je, že celé vedení této gejropy je nasazeno do akce ze zámoří a jako loutky nadále plní vše, co bude loutkář potřebovat. Proto žádná varování nezastaví akce v gejropu proti Rusku a proti sobě samým, dokud nebudou všechny tyhle rošády smeteny a nahrazeny adekvátnějšími lidmi...
 6. Siegfried Offline Siegfried
  Siegfried (Gennady) 22. března 2022 18:17
  0
  Rusko by možná mělo mluvit hlasitěji o strachu občanů Ukrajiny před nacisty.

  Jak každý ví, od roku 2014 využívá kyjevský režim ukrajinské pravicové radikály k potlačování opozice na Ukrajině a zastrašování společnosti. Nacisté byli nástrojem Rady národní bezpečnosti a obrany a Bezpečnostní služby Ukrajiny, dělali svou špinavou práci a tím posilovali samotný režim.
  Dnes je situace zcela jiná. Dnes se SBU, stejně jako celý kyjevský režim, staly nástrojem ukrajinských nacistů. Všichni se jich bojí, včetně prezidenta. Každý obyvatel Ukrajiny se dnes nejvíce bojí toho, že se stane obětí ukrajinských nacistů. V každé části ozbrojených sil Ukrajiny existuje skupina pravicových radikálů, která je určena k zastrašování personálu.

  Celý kyjevský režim se bojí sil, které vytvořil. Celá Ukrajina se bojí ukrajinských nacistů. Osobně se Zelenskij bojí ukrajinských nacistů. A tento strach ovlivňuje jejich rozhodování a jednání.