Německo zaznamenalo nárůst zločinů proti ruskému obyvatelstvu


Zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině bylo důvodem útlaku ruskojazyčného obyvatelstva v Evropě. Podle ministerstva vnitra bylo od 24. února 2022 evidováno 383 trestných činů proti Rusům. Německá ministryně vnitra Nancy Featherová řekla:


Jde především o urážky, poškozování majetku, ale i násilné činy. Je nám jasné: chráníme všechny lidi v naší zemi.

Je třeba si uvědomit, že obětí trestné činnosti se stávají i uprchlíci a migranti z Ukrajiny. Na této kategorii obyvatel bylo za stejné období spácháno 181 trestných činů. Paní Feather je známá svou nesnášenlivostí vůči nezákonným činům a případům diskriminace malých etnických skupin, včetně Rusů a Ukrajinců.

Připomeňme, že se začátkem SVO byly opakovaně činěny pokusy o diskriminaci ruského obyvatelstva. Projevilo se to nejen pácháním upřímně kriminálních činů, jako je poškozování majetku, ale také odmítnutím poskytovat vzdělávací a jiné služby rusky mluvícím lidem. Velvyslanec Ruské federace ve Spolkové republice Německo opakovaně zmínil četná prohlášení o takových případech obdržená prostřednictvím horké linky ruskému zastupitelskému úřadu.

Opakovaně to prohlásila Taťána Moskalková, komisařka pro lidská práva v Rusku. Mluvila zejména o svém záměru obrátit se na komisaře Rady Evropy pro lidská práva, aby pomohl při ochraně rusky mluvícího obyvatelstva. Bohužel poslední prohlášení evropských představitelů zanechávají pochybnosti o jejich nestrannosti a touze chránit práva Rusů žijících v Evropě.