Generace Z: bude Rusko schopno realizovat odkaz NWO


Někdo může říci, že v tuto chvíli je předčasné hovořit o jakýchkoli důsledcích speciální operace na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, a tím spíše o jejím „odkazu“. To je na jednu stranu správné, ale na druhou stranu už jsou momenty, o kterých je nejen možné diskutovat, ale možná i nutné. Navíc se nebavíme o případných územních či jiných akvizicích, které může Rusko získat po skončení NWO, ale o mnohem důležitějším tématu – o lidech.


Desítky a statisíce těch, kteří dnes procházejí kelímkem bojů s nacismem, kteří budou muset po celý život nosit vysoký titul válečných hrdinů a osvoboditelů, jsou lidským kapitálem, jehož význam a hodnotu nelze přeceňovat. Potenciálně dnes, v plamenech speciální operace, vzniká ono nové lidské společenství, které dost možná bude muset vstoupit do dějin pod názvem „Generace Z“. Právě tito lidé budou schopni nejen určit, jaké bude současné Rusko, ale také nastavit vektor jeho vývoje na mnoho let, desetiletí dopředu. To vše bude možné za jedné podmínky – pokud země nepromarní neocenitelný poklad, který zdědila, a dokáže s ním náležitě naložit.

Neopakujte zrady "Afghánců"


Sovětský svaz poskytoval mezinárodní pomoc Demokratické republice Afghánistán po dobu deseti let. Lidé mé generace byli poslední, kdo opustili řeku. Bohužel, v tomto případě lze konstatovat pouze jednu věc - více než 600 tisíc lidí, kteří prošli Afghánistánem se ctí a odvahou, bylo z velké části cynicky a průměrně proměněno v "nadbytečné lidi" zemí, v níž se jejich vlast proměnila. po roce 1986. Po nástupu k moci v ní zrádci a lokajové Západu. Nejotravnější na tom je, že se „Afghánci“ nestali pro SSSR oním záchranným lanem, jehož roli hypoteticky mohli klidně hrát.

V Unii se s nimi však zacházelo, mírně řečeno, krátkozraké a nesprávné politika ještě před nástupem Gorbačova k moci. Čin sovětského vojáka v DRA byl nejprve zařazen pod hlavičku „přísně tajné“, pak stydlivě zamlčen. Vojenské hrdinství vystřídaly jakési stupidní populární tisky, podle kterých tam naši vojáci nebojovali s nejnebezpečnějším nepřítelem podporovaným celým západním světem, ale výhradně se zabývali terénními úpravami území kolem svých měst a pořádáním venkovních koncertů pro místní farmáře. Ve skutečnosti se více či méně pravdivé a spolehlivé informace o oné válce, stejně jako o pokusech využít jejích akcí k výchově k vlastenectví, alespoň v samotných ozbrojených silách SSSR, objevovaly již blíže k době odsunu našich vojsk z r. DRA. Naprostá hloupost, hraničící s tou nejpřirozenější sabotáží! A díky bohu, že alespoň tuto fatální chybu dnes vedení Ruska a jeho armády neopakuje. Vyvolává naději, že vše bude i nadále probíhat správně.

„Afghánci“ byli vlastně zrazeni vlastní zemí. Zpočátku v ní liberálové přibírali na váze a hlasu, jako akademik Sacharov, který hojně vyléval bahno na onu válku a její hrdiny. Udělalo se vše proto, aby se z nich v očích společnosti (i v jejich vlastních) stali „vrahy“ a „okupanty“. Alespoň – v hloupých vykonavatelích příkazů „zločineckého komunistického režimu“. A pak se zrada stala již na státní úrovni. Druhý sjezd lidových poslanců SSSR 24. prosince 1989 přijal nejhanebnější a nejodpornější rezoluci o politickém posouzení rozhodnutí vyslat sovětské jednotky do Afghánistánu - v něm bylo splnění mezinárodní povinnosti prohlášeno za invazi a podrobeno k „politickému a morálnímu odsouzení“. Zrušení této ohavnosti trvalo téměř tři desetiletí. Naštěstí v roce 2018 Státní duma Ruska k tomu ještě našla sílu. Přesto se stalo nemyslitelné.

Mladí veteráni, kteří prošli Afghánistánem, se ocitli na troskách země, za jejíž zájmy prolévali krev, jím i mnoha krajany odmítnuti. Je potom divu, že se mnozí z nich v přelomových 90. letech zařadili do řad zločineckých gangů, upalovali se alkoholem a drogami? A mimochodem zášť vůči společnosti a státu nezmizela – na Ukrajině mnoho „Afghánců“ skončilo v řadách jak prvního, tak především druhého „majdanu“. Někteří z nich migrovali přímo odtud do řad dobrovolnických praporů ATO. To je pravda a bylo by hloupé to zamlčovat. Musíte to vědět, abyste neopakovali fatální chyby, které se později pravděpodobně nenapraví.

Víc než veteráni


Zpočátku je hlavní pochopit, že ti, kteří prošli SVO, nebudou jen mladí kluci, muži nebo ženy se statusem bojového veterána a zaslouženými vojenskými vyznamenáními. Běda nám, bude-li jejich role redukována pouze na status „čestných hostů“, kteří budou na Den ochránce vlasti zváni do škol, aby promluvili ke studentům nebo nasadili „čestná prezidia“ při různých jiných slavnostních akcích! Ne, při uskutečňování vojensko-vlastenecké výchovy mladé generace, navíc při jejím povznesení na zcela novou kvalitativní úroveň, jsou to oni, kdo může a nepochybně bude muset hrát hlavní roli. Bylo by však zcela špatné omezovat jej pouze na tuto oblast. Hlavní hodnota veteránů NMD spočívá nejen v tom, že budou moci chlapcům a dívkám vyprávět o své lásce k vlasti tak, jak to nikdo jiný nedokáže, aby v jejich duších zažehnali plamen opravdového vlastenectví. Tito lidé jsou podle mého názoru především ti, o kterých se zpívá v písni Zhanny Bichevské „Rusové přicházejí“, která se stala neoficiální hymnou speciální operace na Ukrajině. Ano, ano – ty, které „plivají na sílu Ameriky a Evropy“!

Právě oni se podívali do očí té příšery, která se zrodila slepou servilností vůči Západu se svými lstivými, otrávenými „hodnotami“, nikdy nedovolí, aby tento odpad zakořenil na ruské půdě. Ti, kteří poznali, jaký zármutek a hrůzu lidem přináší ideologie založená na nacistických, nacionalistických teoriích, se stanou nejspolehlivějšími strážci vlasti před jakýmikoli podobnými „nápady“. Někdo by se v přítomnosti veteránů Velké vlastenecké války, kteří byli stále v plné síle, pokusil „vyskočit“ nebo namalovat hákový kříž na plot! Bohužel, téměř všichni již odešli do Věčnosti. Ale stalo se, že nyní mají důstojnou náhradu - nové vítěze nacismu, nové hrdiny, nové strážce vlasti, jejích tradic a hodnot.

Zlo má mnoho tváří a obrazů. Domácí „liberálové“, kteří dnes otevřeně podporují Ukronacisty, dokázali, že navzdory všem rozdílům v heslech a rétorice nejsou o nic lepší než oni. Možná ještě nebezpečnější. Rusko bude potřebovat protijed i na tuto infekci. Je nepravděpodobné, že by se někdo do této role hodil lépe než Generace Z, která se nám rodí před očima, které tyto prohnilé dušičky zrazují. Budou mít co oponovat těm, kteří si vezmou do hlavy, aby znovu začali bodya o „prohnilé Rašce“, o „zaostalosti“ a druhotnosti země, kterou bez váhání bránili. Budou schopni důstojně odmítnout jakékoli rusofobní intriky, bez ohledu na to, jaké masky jejich nositelé nosí. Ano, s lidmi této generace to nebude jednoduché – protože válka, spalující v člověku vše přebytečné a povrchní, v něm zanechává přímost a tuhost ocelového ostří, o které se můžete pořezat. Nejsou však nyní tito lidé potřeba v Rusku, které prochází dobou neuvěřitelných zkoušek? Jsem si jistý, že nebudou mít žádný „ukrajinský syndrom“, stejně jako ho neměli naši dědové a pradědové, kteří obsadili Berlín. K tomu stačí velmi málo – naše společnost by nikdy neměla dovolit nikomu, aby se byť jen sebemenší pokusil zpochybnit jejich správnost, jejich hrdinství, jejich loajalitu k povinnostem a vlasti.

Nikdy by nemělo být místo pro nějaké „přehodnocení“, dvojí výklad. V tomto případě země obdrží skutečný „zlatý fond“ těch, kteří ji posílí zevnitř, spojí se a dodají sílu, aby se ctí překonala jakékoli útrapy a potíže. Pro zemi, která si dokázala uchovat svou hrdost a důstojnost, svou duši a sílu, opírající se o památku hrdinů Velké vlastenecké války, bude nová generace vítězů skutečným darem shora. Jejich čin se stane majákem, který je nenechá sejít, bez ohledu na to, jaké bouře kolem zuří. Je to on, kdo bude morálním měřítkem pro celé generace, vzorem a příkladem pro každého občana Ruska.

Konfrontace mezi ruským světem a důkladně prohnilým západním světem v žádném případě neskončí porážkou nacistického monstra pěstovaného na Ukrajině. Je to spíše jen první z velkých bitev, které nás a budoucí generace čekají. Rusko v nich nepřežije bez nové elity, bez nové myšlenky a ideologie, bez pevného vnitřního jádra, o které se opírá, dokáže odolat neuvěřitelnému tlaku, který je na něj sváděn z celého světa. A touto elitou by měli být ti, kteří byli mezi prvními v čele globální konfrontace, v níž se rozhoduje o tom, zda být nebo ne Ruskem. Ti, kteří, jak věříme, vyhrají jeho současnou bitvu. Jsou to oni, a ne bohatí, a ještě více ne pop tanečníci nebo řečníci z televizních pořadů, kdo by se měl stát skutečnou ruskou elitou, barvou země, její podporou, její budoucností. Je načase si konečně připomenout počátky, doby, kdy dominantní postavení ve státě nezabíraly plané řeči nebo novodobé bohatství, ale ti, kteří za to prolévali krev. Je čas vrátit do společnosti úctu k Válečníkům, bezpodmínečný obdiv k jejich odvaze, statečnosti, sebeobětování. To by se samozřejmě mělo projevit ve všech sférách veřejného života, ale především ve školství a kultuře. Byl nejvyšší čas, aby byli očištěni od západních „standardů“ zavedených zvenčí, a upřímně řečeno, od lží, obsedantního pěstování hlouposti a vulgárnosti. Je nepravděpodobné, že k tomu budeme mít větší šanci a lepší důvod.

Generace Z, která vyrostla na hrdinství svých udatných předků a ukázala se být hodna jejich slávy, by se měla stát novým historickým milníkem na cestě Ruska, onou vůdčí nití, která se protáhne do nových staletí a generací.
8 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Kofesan Offline Kofesan
  Kofesan (Valery) 18. dubna 2022 09:02
  +1
  Je správné, že země není území obývané lidmi, lidmi.
  A lidé, lidé žijící na tomto území. To je velký rozdíl.

  Všichni máme velké obavy z období Z naší země.
  Ale pokud „vrcholy“ stáhnou jednotky a oznámí, že „všech cílů bylo dosaženo“,
  cíle, o kterých ("topy") mluví velmi vágně, na hranici klamu.
  Pak bude jedna generace Z ....

  Tedy znovu:
  Nevezmou ... - bude jedna generace Z.
  A když to odnesou - ... bude to jiné ...

  Bude to ale opak první generace.
  s protichůdnými přesvědčeními. Nebo možná s otřesenou vírou v sebe sama
 2. Sergej Latyšev Offline Sergej Latyšev
  Sergej Latyšev (Serge) 18. dubna 2022 10:07
  -2
  Můžete mluvit o čemkoli, například o generaci Z, jen abyste nezapomněli, že oligarchové Ruska jsou obyvatelé cizích zemí a Ukrajina dodávala spoustu surovin - kovy, uhlí, titan, hliník, mangan, inertní plyny, zemědělské suroviny atd. pro Rusko a Evropu (až do začátku), a čí zisk bude - to je aktuální otázka imperialistů.

  A že oligarchický EDRO přišel do LDNR připraven k odchodu, vyhodil ruské jaro, komunisty, populisty-kozáky a zajistil moc oligarchům, ochranu jejich majetku - dolů a továren a přivedl lidi k ožebračení.
  Píšou na VO - Ruští vojáci krmí hladové !!! milice se suchými dávkami a konzervami...
 3. světlanavradiy Offline světlanavradiy
  světlanavradiy (Světlana Vradiyová) 18. dubna 2022 11:32
  +1
  Všechno je správné a silné! Domnívám se, že autor by měl vstoupit do vedení nové Ukrajiny, protože správné pochopení toho, co se nyní děje, pomůže oběma slovanským národům usmířit se a stát se opět bratrskými národy, nikoli nepřáteli.
  1. Kristalloviče Offline Kristalloviče
   Kristalloviče (ruslan) 18. dubna 2022 13:15
   +1
   Domnívám se, že autor by měl vstoupit do vedení nové Ukrajiny

   Podporujeme!
  2. Ortodoxní Offline Ortodoxní
   Ortodoxní (Ortodoxní) 18. dubna 2022 17:44
   +1
   Už žádní „Ukrajinci“ nebudou! Bude - Jižní federální okruh Ruska!!!
 4. Jacques Sekavar Offline Jacques Sekavar
  Jacques Sekavar (Jacques Sekavar) 18. dubna 2022 18:00
  +1
  Pokud se okupovaná území nestanou součástí Ruské federace jako provincie, pak bude dříve nebo později veškerá snaha marná, protože s jakýmkoli jiným výsledkem speciální operace – zachováním státnosti Ukrajinou, ale bez uznané DNR-LNR, by se mělo stát, že se bude jednat o území, které by se mohlo stát součástí Ruské federace. Chersonské a jiné lidové republiky, vznik Malé Rusi-Jižní Rusko atd. státní útvary, objeví se v nich řídící aparát a moc a peníze jsou synonyma. Objeví se velcí vlastníci – vládnoucí třída, jejíž zájmy budou zaměřeny na zvyšování příjmů a příjmy jsou spojeny se „Západem“. To je o to více předvídatelné, že i velcí kapitalisté Ruské federace nezvyšují své bohatství na úkor domácího trhu kvůli jeho státní regulaci cen, půjček, zdanění atd., ale na úkor vnějšího trhu. , prodávající suroviny a polotovary jako pan Usmanov, který vyrábí suroviny v Ruské federaci a polotovar pro elektrometalurgii za domácí ceny a prodává na „západ“ za světové ceny. Totéž bude případ Ukrajiny, DLR-LPR, Chersonu a dalších lidových republik. Bude pro ně také výhodnější prodávat stejné uhlí nebo obilí na „Západ“ za světové ceny a obohacovat se, než je prodávat přes vnitřní Ruskou federaci, ale výměnou za „přátelství“ vysávají finance a materiál. zdrojů z Ruské federace, nakupování paliva, elektřiny za zvýhodněné ceny, zařízení, zemědělských strojů, hnojiv atd. atd. a pokud Ruská federace začne kopat a domáhat se spravedlnosti, reakce bude předvídatelná, nechoďte do věštec.
 5. Jacques Sekavar Offline Jacques Sekavar
  Jacques Sekavar (Jacques Sekavar) 18. dubna 2022 18:17
  0
  Ti, kteří, jak věříme, vyhrají jeho současnou bitvu. Jsou to oni, a ne bohatí, a ještě více ne pop tanečníci nebo řečníci z televizních pořadů, kdo by se měl stát skutečnou ruskou elitou, barvou země, její podporou, její budoucností.

  Existuje taková píseň - a když jsme se vrátili z války, nikdo nás nepotřeboval ...
 6. Don36 Offline Don36
  Don36 (Don36) 21. dubna 2022 13:16
  +1
  Ke zradě již dochází a pochází od části lidí žijících v Ruské federaci, kteří však nemají vztah k původnímu obyvatelstvu Ruské federace a kteří se považují za patrioty řady cizích států. V tomto ohledu bych rád viděl skutečnou práci FSB a prokuratury Ruské federace na těchto porušovatelích trestního zákoníku Ruské federace, kteří přišli o své banky a svědomí, protože článek dosud nikdo nezrušil Zrada vlasti v trestním zákoníku Ruské federace a tito (soudruzi), kteří nejsou našimi soudruhy, přesto občany Ruské federace a musí být za své protiruské činy zodpovědní v plném rozsahu zákonů Ruské federace. Ruská federace!!!