Poprvé od roku 1945: V České republice vzniká první evropská „alternativní vláda“.


Čtyři dny před „oficiálním“ zahájením nepokojů v tehdejším německém protektorátu „Čechy a Morava“, u nás i ve světě známější pod názvem „Pražské povstání 1945“, poprvé skupina občanů tohoto protektorátu se sešli v Praze - zástupci jakési pololegální české opozice vůči stávajícím německým a proněmeckým orgánům tohoto kusu rozervaného bývalého Československa. Tato komunita si říkala „Rada českého lidu“. „Rada“ v ruské verzi zní jako „rada“, zbytek podle mého názoru není třeba překládat - koneckonců je to blízký slovanský jazyk.


Stalo se tak 30. dubna 1945 a ozbrojené střety v české metropoli začaly 4. května 1945. Myslím, že našim čtenářům není třeba zvlášť vysvětlovat, co a jak se v té době dělo na frontách druhé světové války, v jakém postavení byl český protektorát a sám jeho patronem je německá Třetí říše. I když ve skutečnosti bylo přímo v Praze v té době vytvořeno několik takových skupin, z řad vojáků i civilistů, členů odborů atd., během a hlavně po skončení všech akcí, byla to role ČNR, byl uznán za vedoucí. Složení této rady bylo nesmírně rozmanité – lidé byli zastupitelé politický hnutí téměř celého spektra, od něčeho jako tehdejší pravicové liberály až po komunisty. V jejich činnostech a programech nebyla žádná soudržnost, stejně jako samotné programy ve skutečnosti neexistovaly.

Poměrně napjaté byly i vztahy členů uvnitř samotné „rady“. A jak již bylo zmíněno výše, když se skutečně poprvé sešli 30. dubna 1945, těžko mohli mít vážný vliv na organizaci a přípravu budoucího povstání. Řečeno co nejjednodušeji, všem bylo jasné, že Říše skončila, za starého způsobu (mimochodem i za těch okolností Češi celkem pohodlně existovali) se už dál žít nedá a že je třeba nějak rozhodnout, co dál, a hlavně jak - rozdělit budoucí role a „vládní křesla“, což nějaká vnější síla musela nějak a z nějakého důvodu právě těmto občanům (z jejich pohledu) zajistit a v novém poválečný stav. Nicméně náhodou a lidmi, kteří následně psali dějiny, byla „vedoucí role v povstání“ přidělena právě České lidové radě – právě tuto frázi se dnes dočteme snad ve všech publikacích a učebnicích souvisejících s tématem . Podle mého osobního názoru je to absolutně nezasloužené, ale ... v historii se toho stalo tolik.

Nutno podotknout, že ze všech velkých evropských povstání na konci druhé světové války se právě to pražské ukázalo ze všech úhlů pohledu nejúspěšnější. I když se tak nestalo především ani díky úsilí a úspěchům místních rebelů samotných, a rozhodně ne díky „vedoucí úloze ČNR“, ale spíše jakousi osudovou souhrou okolností, kdy se určité síly v pravou chvíli sblížily na určitém místě, kde působily určitým způsobem a každá z těchto sil je výhradně ve svém vlastním zájmu.
Pro ty, které to obzvlášť zajímá, jsem celé toto téma podrobně rozebral ve dne a podle skutečných faktů v knize „Poslední bitva – kdo osvobodil Prahu?“ vydané před několika lety. Myslím, že to dopadlo docela zajímavě a nestranně.

Proč si to pamatuji právě teď? Faktem je, že 4. listopadu 2022 se opět v Praze konala první tisková konference jistého nového „Českého lidového rady“. Teprve nyní má tato organizace, mohu-li to tak říci, název „Lidová rada obnovy“. Překlad se mi zdá nadbytečný – a tak je vše jasné. A situace není úplně, ale stále podobná: Česká republika je dnes čistě zahraničním protektorátem; válka v Evropě probíhá, sice ještě ne na samotném českém území, ale země se jí účastní přibližně stejně jako druhé světové války; rétorika úřadů nového protektorátu Čechy a Morava je téměř totožná s tou, která byla ve čtyřicátých letech dvacátého století, kdy uprostřed názvu místo „konec“ stálo „und“ (srov. tehdejší místní tisk u toho moderního člověk prostě žasne, jak je podobný!); a zase je každému kdo má mozek jasné, že takhle už to evidentně nepůjde. Navíc, stejně jako tehdy, ani samotná nově vzniklá Rada, ani většina lidí zjevně stále nechápe, jakým směrem je někdo zvenčí v blízké budoucnosti zase určí, a snaží se nějak rozhodovat sami. (Připomínám, že v květnu 1945 si sami Češi nebyli jisti, zda se nakonec dostanou do zóny vlivu té které strany - SSSR nebo USA). Proto, když jsem slyšel o vzniku nového „Rada“, nemohl jsem se zbavit paralel v historii.

Nyní zpět do současnosti. Na rozdíl od ChPR z roku 1945 nejsou členy nové rady politici, ale špičkoví odborníci, každý ve svém oboru. V úvodní řeči a v odpovědích na otázky každý z nich uvedl svůj zcela adekvátní pohled na současnou situaci a také nějaký předběžný plán, jak z ní ven. Což už je pozitivní. K některým konkrétním vyjádřením zastupitelů se rád vrátím o něco později, ale nyní si myslím, že má smysl představit organizaci celou, protože se mi zdá, že o těchto lidech v blízké budoucnosti ještě uslyšíme . A když se podíváme na to, že moderní Česká republika je takovým miniaturním ekonomickým a politickým modelem celé Evropy XNUMX. století, se všemi „plusy“ a „minusy“, ale zároveň bez jakýchkoliv excesů v obou Myslím si, že procesy probíhající v zemi jsou velmi indikativní a důležité pro budování budoucích vztahů Ruska s EU obecně. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme sousedé a máme společný kontinent - budeme muset žít nějak dál spolu.

Takže složení nové rady: energetici Volodymyr Shtepan a Ivan Noweski, Piotr Bogousz - média, Zdeněk Jandejsek - specialista na zemědělství a potravinovou bezpečnost, Martin Koller - vojenský analytik, Jan Skalitsky - specialista v oblasti dopravy, vodních zdrojů a regionální rozvoj , Jiří Havel - koordinátor skupiny, podnikatel, marketér, skladatel, zodpovědný za vztahy s médii.

Biografii těchto lidí nemá smysl blíže popisovat, ale všichni jsou, opakuji, vysoce kvalifikovaní specialisté ve svých oborech, známí v České republice. A už samotný výběr členů nám přesně ukazuje, kde sami Češi v tuto chvíli vidí problémy, které je potřeba akutně řešit - téměř všude. Koordinátor Jiří Havel také na první tiskové konferenci řekl, že složení rady není konečné a budou zapojeni noví specialisté z jiných oblastí. Zkrátka v Evropě se přes peprná prohlášení většiny současných politiků opravdu hroutí všechno. Samozřejmě to často slýcháme v různých ruských médiích, ale zde bych rád citoval konkrétní vyjádření konkrétních evropských odborníků již na víceméně oficiální úrovni. Navíc, jak již bylo zmíněno výše, díky „modelové“ roli České republiky lze tato data obecně promítnout jak na celou Evropskou unii jako celek, tak na její další jednotlivé členy - situace je obecně podobná, rozdíly jsou pouze v konkrétních detailech geografické polohy a ekonomiky jednotlivých států.

Dále udělám výběr jednotlivých vyjádření konkrétních specialistů, ale na rozdíl od západních médií zde odkaz na záznam tiskové konference v celém rozsahu, aby se vyloučilo nařčení z jednostranných interpretací, vytržení z kontextu atp. Zájemci si ji mohou přečíst sami nebo s pomocí překladatele. Doplním a zopakuji - následující text je prakticky přímou řečí samotných Evropanů, z jejich místa, z jejich pohledu na věc v situaci, která se pro ně vyvinula a z jejich pohledu zaměřeného na vlastní veřejnost. Nejde o pohled či výklad autora a/nebo jiných ruských odborníků, se kterými se v mediální oblasti nejčastěji setkáváme, a ne rozhovory západních odborníků pro ruská média. Konkrétní slova konkrétních lidí budou přenášena co nejpřesněji, pokud to překlad z jednoho jazyka do druhého dovolí. V žádné jiné zemi EU, pokud vím, ještě takový orgán nevznikl, což činí názor Čechů docela zajímavým a objevným. Takže slovo členům České lidové rady "nového svolání":

Jiří Havel, koordinátor, úvodní slova:

... jsme si jisti, že Česká republika upadne do hluboké recese již v roce 2023 s největším poklesem HDP v Evropě ... všichni si pamatujeme krizi z roku 2009, kdy byl pokles 7 %, nyní se očekává pokles v desítkách procent. Tato situace povede k likvidaci mnoha podniků, z nichž většina již nikdy neobnoví výrobu. Proto (vládou očekávaný - ed.) snížení spotřeby plynu o 30 % nebude vítězstvím, ale velkou prohrou. Díky této situaci se životní úroveň našich občanů může vrátit do stavu před téměř padesáti lety a ekologická situace se dramaticky zhorší ...

Vladimír Štěpán, energie:

... co bude základem nové „zelené dohody“, která říká „přejděme k aktualizaci zdrojů“? Základem bude biomasa a biomasa má při spalování 40% účinnost, zatímco domácí krby mají účinnost 80% a EU je chce zakázat. A když se podíváme na zkapalněný plyn, vysokoemisní, má vyšší emise než uhlí, když si vše spočítáte. Pouze těžba tohoto plynu je škodlivá pro životní prostředí. V Evropě je to zakázáno, v Americe se to vyrábí a všechen tento zkapalněný plyn, který k nám přichází, je vysoce emisní. Pokud to projde procesem zkapalnění, tak se to dopraví lodí, tam jsou ztráty 20-30%, pak se to ještě vypaří, pak se to někam dopraví plynovodem, tam budou ztráty v desítkách procent. . Zatímco potrubní plyn má ztráty až 10 %, vy máte ztrátu 1000 % na 5 km. Možná 6 pro potrubní dopravu.

... prognóza růstu cen elektřiny od ledna je 60% a plynu o 68%...

... směna je zmanipulovaná, už se tam neprodává plyn ani elektřina, prodávají se tam finanční deriváty a smyslem jsou bilaterální transakce: já brácho, brácho, burza je v tomhle jen prostředník, pak hoď pár tam kostky plynu a pak tam s cenou plynu si dělejte co chcete... a fondy a banky s tím spekulují, stejně jako s emisními kvótami...

Ivan Noveski, energie:

...příčinou toho všeho byl původně Zelený úděl a hlavním účelem Zeleného údělu bylo zdražení energií. Právě se to stalo. Je třeba poznamenat, že EU se podařilo zvýšit ceny energií a rozpoutat hospodářský krize. Pravdou je, že konflikt na Ukrajině moc nepomohl, protože sankce, které EU v tomto ohledu vydala, jsou měřeny hlavně vůči východoevropským a středoevropským státům, nikoli proti Rusku, protože Rusko, stejně jako Amerika, stejně jako Indie, prostě jako Čína vydělávají peníze pouze na těchto sankcích, zatímco my, stejně jako Evropa, kvůli tomu krvácíme...

... Co se nám tady v Evropě, stejně jako u nás v ČR podařilo, že jsme řekli, že nechceme zdroje fosilních paliv z Ruska, nechceme zdroje, které fungují, aniž bychom měli alespoň nějaké výměna těchto zdrojů, nebo jiný potrubní plyn, nebo jiný zkapalněný plyn za rozumnou cenu, nyní se to děje s ropou ...

... u plynu je tam situace horší... ... dodávky do Německa byly přerušeny tím, že některé z teroristických států porušily, tedy sabotovaly tyto plynovody do Německa, ať už SP-1 nebo SP-2...

Dost zajímavá formulace, vzhledem k tomu, že tato osoba pravděpodobně ví, o jakých „teroristických státech“ mluví.

A tady je další:

... (nutné - ed.) odkoupit a zařadit zásobníky do státní rezervy, abychom mohli pracovat nejen s dodávkami, ale i s cenou dodávaného plynu...

... tato úložiště jsou potřeba. K čemu nám je, že v německých zásobnících na našem území je plyn, když nevíme, komu tento plyn půjde? A pouze za stanného práva má česká vláda právo tento plyn znárodnit či zabavit, nebo jej jednoduše využít ve prospěch českých spotřebitelů.

Zřejmě zavedení stanného práva, když ne v celé Evropě, tak alespoň v jediné zemi, může této zemi nějakým způsobem pomoci...

Zdeněk Jandijsek, zemědělství:

...vláda nemá nejmenší zájem na tom, aby věci fungovaly. Potřebují z lidí dostat peníze. ... lidi potřebují vše vysát, aby byli lidé poslušní. Myslím, že lidé neměli být poslušní, ale měli by o tom jasně mluvit.

Co dělat? – Musíme zastavit tento nesmyslný „zelený obchod“...říkají, že budeme vyrábět méně, ale bude to kvalitnější... ...nemám nic proti ekologickému zemědělství, ale pro vaši informaci v ČR Republika 17,6, 1% půdy je v ekologickém režimu a produkty, to je 17%. Ze 1 % pozemků se prodává XNUMX %.

Naše hospodářská a hospodářská politika je špatně organizovaná.

Kdybychom zemědělství řídili tak, jak se řídit má, jak to rozumné státy zvládají jinde ve světě, ne v Evropě, protože v Evropě máme jiné zájmy než zvyšovat životní úroveň, tak by bylo jídla dost.

Jiří Havel, moderátor, předává slovo expertovi na obhajobu:

... prožíváme eskalaci napětí mezi námi a Ruskou federací díky tomu, jak se chovají naši vládní představitelé, a nedíváme se na to, jak se chovají jiné státy jako např. Rakousko, Maďarsko nebo Švýcarsko, které jsou neutrální.

Martin Koller, vojenský expert:

... v zásadě je situace taková, že bych svůj projev mohl začít mlčky, protože máme zásadní otázku - máme-li vůbec nějakou armádu a kdo tuto armádu ovládá? ... naše armáda je ve stejném postavení jako za dob Rakouska-Uherska. To znamená, že naši vojáci visí po celém světě a bojují v cizích koloniálních válkách za cizí zájmy, ale vše je placeno z našich peněz. A vidíme výsledky toho za 30 let – všude jsme prohráli. Irák, Afghánistán, Jugoslávie, nyní Mali, kde to pokračuje nejhanebněji. Konečným výsledkem je, že v zemích, kde jsme měli dobré vztahy, jsme dnes považováni za nepřátele. K tomu se samozřejmě přidává tato nelegální imigrace, dalo by se říci, bez velké nadsázky, afroislámská invaze do Evropy. To je výsledek použití ozbrojených sil, vojáků Evropské unie, kde nemají co dělat – v koloniálních válkách. Zajímavé také je, že naše země, která se osvobodila od tří set let rakouské okupace, poté od šesti let německé okupace, svádí boje v koloniálních válkách. To už je samo o sobě negací české demokracie, počínaje prezidentem Masarykem (Tomáš-Gařík Masaryk byl prvním prezidentem Československa po získání nezávislosti v roce 1918 - ed.). Rozhodně by se divil, že fašistickému režimu na Ukrajině někdo poslal tank, který se po něm jmenoval Tomáš. Tady by se člověk určitě divil a chtěl bych vidět, co by tomu řekl pan prezident-osvoboditel a jaký by byl jeho postoj k fašismu. Naštěstí se ho nedožil – kdyby žil, byl by s největší pravděpodobností poslán do koncentračního tábora. Kde mimochodem bylo v některých táborech více ukrajinských dozorců než příslušníků SS-Totenkopf (součást ozbrojených formací SS, vytvořených speciálně pro ochranu koncentračních táborů – vých.) ...Podívejme se na objektivní realitu. Jak již bylo řečeno, naše země je v zásadě v pozici kolonie... Kolonie ve vztahu k mateřské zemi musí být podřízena a na základě toho není nutné, aby byla bojeschopná a dobře- ozbrojený, aby mohl hájit své zájmy. Vidíme to vždy a všude, vždyť kolonie existovaly už ve starověku. Smutné je, že jsme se do pozice kolonie nedostali v důsledku války, ale díky jednání našich politiků. A to nejen ve vojenské oblasti, ale i v energetice, potravinářských výrobcích a tak dále... Kdyby nás tu bylo dvakrát tolik a došli bychom dál, třeba do kultury, bylo by to všechno stejný...

Já osobně vidím hlavní hrozbu pro naši zemi v americkém imperialismu, který nás zatahuje do válek, které nechceme a které nás ohrožují. Další - německý revanšismus, z něhož nacismus z dálky vytahuje. A i když se Němci tváří jako demokraté, podporují fašismus, kam se podíváš. Můžeme začít v Jugoslávii, můžeme pokračovat v Pobaltí, můžeme pokračovat na Ukrajině. Je to neuvěřitelné, ale co vidíme v našich médiích? - pokusy o rehabilitaci fašismu. Říká se nám, že lidé jako Heydrich nebyli vůbec tak špatní a Emanuel Moravec (slavný český spolupracovník - ed.) byl obecně pohodový chlap, takže trochu ztracený... Zapomínají na statisíce zabitých, na lidi umučené v koncentračních táborech, kde si zase vzpomínám na ty ukrajinské dozorce. To byly první dvě hrozby. Třetí je ukrajinský fašismus, který je pro nás zcela nový a doufám, že to tak nebude věčně. Čtvrtým je Islámský džihád. Trochu jsme na to v tomto dýmu války na Ukrajině zapomněli, ale stále to trvá.

Nyní do naší země přichází více nelegálních migrantů, než když tento problém vznikl poprvé. A kdo je představitelem Islámského džihádu? Není třeba si dělat žádné iluze – stát NATO je Turecko. Celá turecká politika není nic jiného než islámský džihád namířený proti Evropě, stejně jako namířený zpět do Asie, se snahou zaujmout pozici Čingischána. Jaká je na to reakce států EU? Jak jsme chráněni před těmito hrozbami? Ale v žádném případě! Chrání nás před nesmyslnými válkami? Od islámského džihádu? Chránit před fašismem? Já nic takového nevidím! Proč potřebujeme členství v paktu NATO, když nám tento pakt nic nepřináší? A totéž platí o EU, která je v zásadě její podřízenou součástí. Tyto dvě organizace jsou vázány osmi základními a mnoha dalšími smlouvami, takže jsou od sebe neoddělitelné a zároveň je nelze reformovat. Pokud vám někdo tvrdí, že NATO nebo EU lze reformovat, pak je to buď hlupák, nebo lhář. Protože základem politiky nikdy nejsou myšlenky – to je hloupost. Základem politiky jsou vždy zájmy. A zájmy Spojených států nebo Německa rozhodně nejsou, abychom se cítili dobře, ale abychom my, naši vojáci, bojovali za jejich zájmy a platili za to. Možná by se obětovali. Konečně to vidíme i na Ukrajině. Udivuje mě, že naše vláda jede do země, kde je socha Bandery, který byl válečný zločinec, kde oslavují Šuchevyče, který byl spolupachatelem holocaustu. A chodí tam lidé, kteří mluví o boji proti fašismu a zakazují pomlouvat! Zdá se, že se sem měli dostat jako nutnost! Kdo je tedy naše armáda? Ne naše! Stačí se podívat na unikátní počin ministra (obrana - vých.) Stropnický, povoláním herec, který převedl naši XNUMX. brigádu rychlé reakce pod velení XNUMX. tankové divize Bundeswehru. Myslím, že z toho by prezident Masaryk omdlel – část naší armády je součástí Bundeswehru! Takže ve špatném scénáři budou naši vojáci bojovat někde v Polsku, bránit německé hranice, a tady si nabrousíme vidle... Můžeme začít konceptem armády. Absolutně není dokončena.

Bylo napsáno několik "Bílých knih", jedna hloupější než druhá, omlouvám se. Na jednom byl mimochodem spoluautorem náš slavný prezidentský kandidát Petr Pavel (začátkem příštího roku se v ČR konají prezidentské volby - pozn.), který se díky svému členství v Aspen Institute dostal do hodnosti armádního generála, přestože nikdy nevelel více vojákům než praporu, a jeho specializací je snad střelba, lezení po stromech a ovládání ponožek vojáků, pokud jsou čisté. ... To ale kupodivu není vůbec důležité – vítězí zde dobře zastřižený vous a elegantně ušitá uniforma. Zde vidíme na základě toho, co lidé posuzují prezidentské kandidáty – v žádném případě ne podle obsahu mozku, ale pouze podle vzhledu. Za 30 let jsme ušli dlouhou cestu...

Pak je tu otázka zpravodajských služeb. Takže bych o nich také mohl mlčet, protože žádné nemáme. Všechno to jsou pobočky zahraničních zájmů přecpané zahraničními agenty, mimochodem, jako je ministerstvo (obhajoba - pozn.). Byl jsem vyloučen z ministerstva poté, co jsem oznámil, že celé ministerstvo je zahlceno zahraničními špiony, včetně Rusů...

...a další otázka financování. Jsme tady, jak to bylo, podporujeme nějakou mystickou postavu, kterou NATO předepsalo – 2 % (výdaje na armádu z HDP - vých.) Můžeme si to dovolit, když jsme poslouchali, jak se nám daří v ekonomice, jak lidé žijí? Nemůže!...

Na závěr něco o bojovém výcviku. Výcvik dospěl do bodu, kdy je dnešní profesionál často horší než branci za minulého režimu... ...a teď si představte, že tahle ubohá armáda s několika tisíci bojeschopnými vojáky a stády vysoce placených úředníků musí něco chránit. Podle mého názoru bude tato armáda schopna bránit jeden okraj (prvek vnitřního regionálního členění v ČR - pozn.) dva týdny, pak nám prostě dojde munice...

A Martin Koller o Ukrajině:

... fašismus je organizovaný zločin!...

... Ukrajina je zločinecký stát. Pokud tam přijedete, vše zaplatíte a zaplatíte za to, že vám někdo nerozbije auto. Tohle se mi stalo taky. Byl jsem tam a byli jsme zděšeni tamními podmínkami. A moji přátelé včetně armády říkají, že tam byli - to je naprosto neskutečný stát, který připomíná Afriku! To je evropská Afrika - totální korupce, totální kriminalita!... Skoro všichni tam všechny okrádají!... Mimochodem, ukrajinská hranice taky stojí za to - přírodní Afrika!

... Fiala (Předseda vlády ČR - ed.) zdá se, že slíbil přijmout půl milionu Ukrajinců! Vážení, Brno má někde něco přes tři sta tisíc obyvatel, pokud se nepletu, a Plzeň sto šedesát tisíc. Budeme muset postavit nové Brno a novou Plzeň, abychom je mohli celkově usadit! A kde pro ně seženeme jídlo, které sami dovážíme, elektřinu, kterou nemáme, plyn, který si sami odřízneme, pitnou vodu a tak dále?...

Jiří Havel, moderátor:

... tuto konferenci jsme dnes svolali právě proto, aby tyto odborné názory lidí s dlouholetou praxí a praxí ve svých oborech zazněly ... ... mnozí mi dají za pravdu, že zažíváme jakýsi mediální nedostatek svoboda. Mnoho profesionálů nemá možnost mluvit na veřejnosti a už vůbec ne v soukromých mainstreamových médiích. Jak lze slyšet jejich hlasy? A také proč neprobíhá zdravá diskuse? Proč nemohou profesionálové, kteří mají své vlastní názory, vstoupit do diskuse s těmi, kteří zastupují názory vlády? A to je zásadní téma – téma médií, téma svobody slova a možnosti vyjadřovat názory, které jsou na druhé straně této mince.

Petr Bogoush, mediální expert:

... jako jeden z hlavních problémů vidím, že vláda a národní zřízení, všichni ti, kteří reprezentují administrativní strukturu naší společnosti, se přesně a jasně, opticky i fyzicky snaží NEkomunikovat. Tohle je ten problém. A tohle musí okamžitě skončit! Musíme okamžitě vstoupit do diskuse, bez ohledu na to, jaké jsou naše názory.

To, co podporuje jednostranné pohledy, jsou samozřejmě média hlavního proudu. Co je s tím? V tomto procesu je těžké reformovat mainstreamová média. Momentálně restrukturalizovat třeba redakci a mluvit s těmi lidmi o nějaké novinářské etice, o kodexu atd., o nějakých základních povinnostech, které jsou absolutně, absolutně porušované. Vezměte si základní pravidla práce v žurnalistice a uvidíte, že mainstreamová média nedělají téměř nic. To je jen propaganda, cenzura a novinářský aktivismus.

Jan Skalitzky, regionální rozvoj:

... Musím říct, proč tu vůbec jsme: Lidová rada obnovy logicky vzniká a organizovali ji specialisté, kteří své oblasti činnosti milují a věnují se jim dlouhodobě. Rada vznikla s konkrétním účelem a účelem je pomoci lidem naší země, České republiky. To je hlavní a mělo by to znít...

...dá se ještě něco zachránit!...

To už je vážné.

Slova některých účastníků jsem zde uvedl ve větším objemu, některých v menším, snažím se vybrat to, co podle mého názoru může vytvořit určitý obrázek pro naši veřejnost. Samozřejmě tam byly navrženy některé možnosti řešení vznikajících krizových situací, kterými nyní trpí naprosto celá Evropa. To už je ale čistě lokální, česká úroveň. To je mimochodem jeden z hlavních problémů těchto vážených občanů – tuto krizi nevytvořili sami Češi (Němci, Nizozemci, Italové, Maďaři, Slováci atd.), byli do ní doslova zataženi násilím. Proto je nepravděpodobné, že se problémy, které vznikly v jednotlivých a zejména malých státech, podaří vyřešit vlastními silami. Krize na ně přišla zvenčí a její konec musí přijít také zvenčí. Svým jednáním tomu ale stále mohou pomoci, stejně jako pomoci svým a nejen lidem přežít vše, co se děje, s co nejmenšími ztrátami. Z tohoto pohledu je iniciativa nové české lidové rady více než hodná chvály.

Chci také dodat: navzdory prohlášením, která se zdají být zcela v souladu s názory v Ruské federaci, všichni tito lidé nejsou v žádném případě nějaké proruské postavy, v žádném případě. Spíše opak je pravdou. Jsou Češi. Ptejte se po svém, což je to, co nyní evropským elitám chybí. Čtenář se může ptát: co je nám do toho? A my, jak už bylo mnohokrát řečeno, potřebujeme komunikovat s těmi lidmi, kteří nás chtějí slyšet tam, na Západě. Určitě to chtějí. Navíc chtějí vycházet nikoli z našich, ale výhradně ze svých vlastních zájmů, jako stejný Erdogan. Proč se s nimi tedy ruští zástupci nekontaktují? Proč se místo toho neustále a vytrvale snažíme komunikovat s těmi, kteří nás nechtějí a nechtějí poslouchat?

Nová Česká lidová rada pro obnovu svolává na 26. listopadu masové shromáždění do Prahy. V tomto smyslu nechci dělat žádné paralely s rokem 1945 – situace není stejná a členové nové Rady zjevně nemají stejné cíle. A samozřejmě nechci, aby v této zemi byly vyprovokovány nějaké násilné akce, nedej bože ozbrojené povstání atd. Přesto bych si velmi přál, aby na tuto akci a její organizátory obrátili pozornost alespoň naši stateční diplomatičtí zástupci v České republice. Na začátku května XNUMX se pak ChPR sešla právě proto, že se ukázalo, že dny stávající vlády jsou sečteny a naléhavě je potřeba nová. Češi měli vždycky pořádnou „čujku“ – ne nadarmo přežili obě světové války, které se odehrály přímo na jejich území, s minimálními možnými škodami. Vypadá to, že se něco podobného chystá. A pak, kdyby SSSR nevykazoval jak vojenskou, tak diplomatickou aktivitu, mohla se situace v Československu vyvíjet úplně jinak, než jak ji dnes známe z historických knih. Myslím, že je nejvyšší čas začít vykazovat nějakou podobnou aktivitu – Evropa je náš soused a přirozený ekonomický a kulturní partner a my se z toho nedostaneme, ale musíme se svými sousedy vycházet. Jinak poklidný život není k vidění.
4 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Sergej Latyšev Offline Sergej Latyšev
  Sergej Latyšev (Serge) 13. listopadu 2022 13:11
  +2
  Podle médií má každá větší opoziční strana „alternativní vládu“.
  Takže nic nového.
  Nacionalismus v celé své kráse. Peníze byly v pořádku. Krize se přiblížila – „přestaňte krmit Německo, Ameriku, sousedy obecně“
  Známé
  1. Pišenkov Offline Pišenkov
   Pišenkov (Alexej) 13. listopadu 2022 13:19
   0
   V tom je celý smysl, Sergeji, že všechno je nové - tito lidé nepatří k žádné ze stávajících stran. „Stínové vlády“ opozice jsou čistou součástí establishmentu. a oslepen jím.
   A pak o nacionalismu – vše je správné a logické. Je čas se nad sebou zamyslet. Zatím je vše v pořádku a ještě lepší, proč se bát ... Ale revoluce se prostě dějí ...
 2. Člověk_79 Offline Člověk_79
  Člověk_79 (Andrew) 13. listopadu 2022 14:17
  0
  Nevšímejte si všech těchto alternativních vlád. Buď je to záležitost místních úřadů, aby uklidnili místní obyvatelstvo. Nebo někdo chtěl moc a trochu povýšení. a až dostanou moc (pokud se to stane), tak se nic nového a dobrého pro místní nestane
  1. Pišenkov Offline Pišenkov
   Pišenkov (Alexej) 13. listopadu 2022 14:33
   0
   V dnešní Evropě je tento druh PR doslova nebezpečný, takže je nepravděpodobný... Pokud by to udělaly místní úřady, pak by se výroky přibližně shodovaly s těmi samými úřady, jen jemnější jakoby v populistickém směru. Aby uklidnili nespokojené obyvatelstvo. A tady je vše diametrálně opačné – pro jakékoliv úřady je to vždy nebezpečné. Takže to taky není ono.
   Pokud tito občané počítají s nějakými pozicemi v novém rozdělení „koláče“ moci, pak není nic nového – přesně tak se odehrály všechny známé revoluce, opakuji. Stejně jako rozpad říší a velkých států není vyloučen ani SSSR.
   A jestli by taková revoluce prospěla místním? Těžko říci – všechny systémové změny vždy nejprve přinesou obtížnější časy, v tomto procesu je pak při správném postupu možná zlepšení. A možná úplně naopak. Ale v každém případě je to vše v našich rukou – musíme to podpořit. A pak uvidíme...